Zoeken

Autisme ontstaat voor of tijdens de geboorte als gevolg van een complex en dynamisch samenspel van erfelijkheids- en omgevingsfactoren. Volgens de huidige inzichten wordt ca. 50-60% bepaald door erfelijkheid. Het gaat vaak om zeer kleine chromosomale veranderingen. Deze kunnen spontaan ontstaan of deel uitmaken van het genetisch materiaal van een familie. Uit onderzoek blijkt dat 31% van de mensen met autisme een of meer directe familieleden met een autismediagnose heeft en dat 56% een of meer directe familieleden met een vermoeden van autisme heeft. (Ref zorgstandaard)

Omgevingsfactoren

De behandeling van autisme binnen het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen is contextueel en richt zich op:

 • Het verminderen van de klachten door inzicht in wat autisme voor de betrokken cliënt betekent in zijn of haar omgeving
 • Waar nodig medicamenteuze ondersteuning
 • Vergroten van de vaardigheden op sociaal, emotioneel en cognitief niveau
 • Vergroten van zelfregulatie

De behandeling richt zich vanzelfsprekend ook op naastbetrokkenen zoals ouders, partners en familie. Ook voor hen is het belangrijk dat ze leren wat autisme is en hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan.

Het

Informatie ADHD

ADHD is de afkorting voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In Nederland noemen we het aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor ADHD bij volwassen mannen en vrouwen. Veel mensen kennen wel iemand die het moeilijk vindt om de aandacht bij een taak of gesprek te houden, heel impulsief is of bijzonder druk gedrag vertoont.

Vaak wordt gedacht dat ADHD overgaat als je volwassen bent, maar dat is maar voor een deel waar. Een derde van de mensen met ADHD-klachten in de jeugd heeft als volwassene geen klachten meer. Tweederde

Informatie Feiten over ADHD

Veel mensen kennen wel iemand die het moeilijk vindt om de aandacht bij een taak of gesprek te houden, heel impulsief is of bijzonder druk gedrag vertoont. ADHD komt dan ook veel voor.

 • 3% tot 5% van de kinderen en adolescenten en 2,5% van de volwassenen heeft ADHD
 • Een derde van de mensen met ADHD-klachten in de jeugd heeft als volwassene geen klachten meer
 • Tweederde van de mensen met ADHD - klachten houdt in meer of mindere mate last van klachten

Informatie Kenmerken van ADHD

De belangrijkste kenmerken van ADHD:

 • Aandachtstekort
 • Hyperactiviteit  
 • Impulsiviteit 

Symptomen van aandachtstekort:

 • Snel afgeleid zijn
 • Moeite met details hebben
 • Veel slordigheidsfouten maken
 • Niet luisteren
 • Dingen niet afmaken
 • Alles tegelijk doen
 • Vergeetachtig zijn
 • Dingen kwijt zijn
 • Typerend is dat men zich wel korte tijd kan concentreren op zaken die men interessant vindt (tv, computer)

Symptomen van hyperactiviteit:

 • Niet stil kunnen zitten
 • Steeds met handen of voeten bewegen
 • Wiebelen of friemelen
 • Een gevoel van continue innerlijke rusteloosheid
 • Niet

Informatie Oorzaken van ADHD

Erfelijkheid

Erfelijke factoren spelen een belangrijke rol bij ADHD. Als een broer of zus van een eeneiige tweeling ADHD heeft, is de kans 50% tot 80% dat de ander het ook heeft. Bij twee-eiige tweelingen is dat 0% tot 30%.  Vroeger werd veel gedacht dat ADHD veroorzaakt werd door zuurstofgebrek bij de bevalling, maar dat speelt maar bij 2% van de mensen met ADHD.

Omgeving

Ook omgevingsfactoren spelen een grote rol. Een overzichtelijke leefsituatie helpt veel mensen met ADHD in hun dagelijks functioneren. Problemen worden vaak duidelijker wanneer er in de omgeving veranderingen zijn

De behandeling van ADHD binnen het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen is altijd gericht op wat iemand op dat moment nodig heeft om zijn of haar ontwikkeling zo goed mogelijk te stimuleren. De behandeling bestaat vaak uit een combinatie van:

 • psycho-educatie (informatie verstrekken aan de patiënt en inzicht geven in de stoornis)
 • medicatie (om de concentratie te verbeteren, het drukke gedrag te verminderen, etc.)
 • lotgenotencontact
 • vaardigheidstraining (bijvoorbeeld het leren beheersen van emotie)
 • coaching bij organiseren van werk, huishouding en relaties
 • psychotherapie

Het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS) is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) of ADHD en ernstige bijkomende problematiek en voorgeschiedenis, zodanig dat de beschikbare reguliere specialistische zorg niet meer toereikend is.
Het biedt zowel ambulante zorg en behandeling als klinische, dit laatste wordt geboden in de klinische afdeling Intensieve Behandeling Autisme (IBA) een hoogspecialistische afdeling specifiek voor mensen met een autismespectrumstoornis en eventuele bijkomende problemen (waaronder ADHD

Informatie Second opinion

Het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS) biedt de mogelijkheid om een second opinion uit te voeren. Bij een aanvraag voor een second opinion kan het gaan om vragen over diagnostiek of om vragen over behandeling. Voor meer informatie over diagnostiek naar autisme verwijzen we naar de zorgstandaard autisme. Er is nog geen zorgstandaard voor diagnostiek naar Aandachtstekortstoornis bij volwassenen, het onderzoek daarnaar lijkt in veel opzichten, in ieder geval wat betreft de duur van het onderzoek en het aantal afspraken, op de diagnostiek bij autisme.

In het algemeen wordt

Het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS) kan ambulant mee behandelen, indien er specifieke behandelvragen zijn. Aangezien het hierbij altijd gaat om mee behandelen in een al lopende behandeling, wordt geadviseerd om zowel voor cliënten die al bij Dimence in behandeling zijn als voor cliënten die bij andere instellingen in behandeling zijn, om eerst telefonisch contact op te nemen om te overleggen over de mogelijkheid hiertoe.