Zoeken

Informatie Duurzaamheid

Dimence Groep, waar Dimence onderdeel van is, heeft in het voorjaar van 2020 het certificaat Milieuthermometer Zorg Brons behaald voor alle 16 eigendomslocaties (37 gebouwen). 
Daarmee laten we ook zien dat Dimence Groep het belangrijk vindt om bewust bezig te zijn met duurzaamheid. Duurzaamheid gaat over gebruik van energie zoals led verlichting, hoog rendement verwarming en zonnepanelen, maar duurzaamheid gaat over veel meer dingen. Het gaat bijvoorbeeld ook over duurzaam inkopen, verminderen van watergebruik, zorgen voor zo min mogelijk afval en zorgen dat afval gescheiden is en over hoe

Informatie Klanttevredenheid

Bij Dimence vinden we het erg belangrijk om te weten hoe cliënten hun behandeling ervaren en waarderen.. Dit meten wij door middel van een Klanttevredenheidsvragenlijst, de CQi. Zowel tijdens als na de behandeling vragen wij onze cliënten om deze vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst wordt in gevuld in de vragenlijstsoftware Questmanager.  De resultaten hiervan gebruiken wij om onze zorg te verbeteren. 

Onze cliënten hebben de mogelijkheid om de vragenlijst zowel anoniem als niet-anoniem in te vullen. Bij het anoniem invullen is het niet mogelijk om de antwoorden te herleiden naar de

Doelgroep (Jong)volwassenen

jonge vrouw neutraal

Wanneer emoties, gevoelens en gedachten je dagelijks leven negatief beheersen, heeft dat grote impact op je. Vaak ben je terughoudend om er over te praten. Loop er niet langer mee rond, maar zoek hulp. Dimence is er voor (jong)volwassenen en ouderen, als psychische problemen je boven het hoofd groeien.

Ben je op zoek naar behandeling voor kinderen tot 18 jaar? Dit wordt aangeboden door Jeugd ggz.

Doelgroep Ouderen

oudere man

Wanneer u op latere leeftijd last krijgt van emoties, gedachten of gedrag, dan kan het moeilijk zijn om daar met anderen over te praten. Wellicht denkt u dat het bij de leeftijd hoort, of dat u er mee moet leren leven. Maar ook voor u zijn er behandelperspectieven, zodat u met uw psychische problemen om leert gaan. We bieden u graag de juiste handvatten. Samen werken we aan een beter leven voor u.

Wat zijn Aanhoudende Lichamelijke Klachten?
Iedereen heeft weleens lichamelijke klachten. Als deze langer aanhouden ga je waarschijnlijk naar de huisarts. Soms kan deze, ook na grondig onderzoek in het ziekenhuis, geen of een onvoldoende medische verklaring vinden. In dat geval kan er sprake zijn van Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK). ALK is een overkoepelende term. Soms zijn er ook andere diagnoses gesteld zoals chronische pijn, functioneel neurologische stoornis (FNS), fibromyalgie, chronische vermoeidheid of is er sprake van een chronische somatische ziekte (bijvoorbeeld multiple

In het Specialistisch Centrum voor Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK) richten we ons op de zorg voor mensen met:

  • ernstige aanhoudende lichamelijke klachten (ALK),
  • somatisch-symptoom- en verwante stoornissen en
  • functioneel-neurologisch-symptoomstoornis (FNS)
    samen met naastbetrokkenen én professionele hulpverleners. 

Onze taken zijn:

  • Consultatie, diagnostiek, second-opinion en (co-)behandeling bij mensen met ernstige ALK, een somatisch-symptoomstoornis of een functioneel neurologische stoornis (FNS). We richten ons daarbij op de doelgroep die hoogspecialistische zorg nodig

Intakebehandelkamer

Als je bent doorverwezen naar ons specialistisch centrum, volgt een intakefase.
We onderzoeken wat ervoor zorgt dat jouw lichamelijke klachten niet overgaan en onderzoeken dus niet de mogelijke medische verklaring van de klachten.
We focussen op de gevolgen die de klachten hebben. Samen maken we een gepersonaliseerd ‘gevolgenmodel’.
Aan de hand daarvan bekijken we of behandeling van de klachten nodig
en mogelijk is. Ook bekijken we wie deze behandeling het beste kan doen.

Behandeling                                                                 

Als de behandeling bij het

Omdat aanhoudende lichamelijke klachten (ALK) waaronder somatisch-symptoomstoornissen en functioneel neurologische stoornissen (FNS) veel voorkomen, vinden we het belangrijk om de patiëntenzorg voor deze doelgroep te verbeteren. Dit doen we door wetenschappelijk onderzoek, kennisdeling en innovatie (OKI).

Wetenschappelijk Onderzoek

We voeren praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit en dragen hier aan bij. Ons doel is te ontdekken waar iedere patiënt het beste op zijn plek is en welke factoren behandelsucces voorspellen. Hoogleraar prof. dr. Judith Rosmalen is bijvoorbeeld als