Zoeken

Iedereen krijgt te maken met ervaringen in zijn of haar leven. Door te reflecteren op deze ervaringen en er met anderen over te spreken, kan er ervaringskennis ontstaan. Deze kennis kun je benutten voor je eigen herstel. Tijdens de opleiding tot ervaringsdeskundige leren mensen met ervaringskennis hoe ze met hun eigen ervaringen kunnen bijdragen aan het herstel van anderen. Een ervaringsdeskundige put niet alleen uit zijn eigen ervaringen, maar ook uit die van anderen. Zij hebben geleerd hoe zij hun eigen én collectieve ervaringen deskundig en professioneel kunnen inzetten om iemand zo goed

Informatie Duurzaamheid

Dimence Groep, waar Dimence onderdeel van is, heeft in het voorjaar van 2020 het certificaat Milieuthermometer Zorg Brons behaald voor alle 16 eigendomslocaties (37 gebouwen). 
Daarmee laten we ook zien dat Dimence Groep het belangrijk vindt om bewust bezig te zijn met duurzaamheid. Duurzaamheid gaat over gebruik van energie zoals led verlichting, hoog rendement verwarming en zonnepanelen, maar duurzaamheid gaat over veel meer dingen. Het gaat bijvoorbeeld ook over duurzaam inkopen, verminderen van watergebruik, zorgen voor zo min mogelijk afval en zorgen dat afval gescheiden is en over hoe

Bij Dimence vinden we het erg belangrijk om te weten hoe cliënten hun behandeling ervaren en waarderen.. Dit meten wij door middel van een Klanttevredenheidsvragenlijst, de CQi. Zowel tijdens als na de behandeling vragen wij onze cliënten om deze vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst wordt in gevuld in de vragenlijstsoftware Questmanager.  De resultaten hiervan gebruiken wij om onze zorg te verbeteren. 

Onze cliënten hebben de mogelijkheid om de vragenlijst zowel anoniem als niet-anoniem in te vullen. Bij het anoniem invullen is het niet mogelijk om de antwoorden te herleiden naar de

jonge vrouw neutraal

Wanneer emoties, gevoelens en gedachten je dagelijks leven negatief beheersen, heeft dat grote impact op je. Vaak ben je terughoudend om er over te praten. Loop er niet langer mee rond, maar zoek hulp. Dimence is er voor (jong)volwassenen en ouderen, als psychische problemen je boven het hoofd groeien.

Ben je op zoek naar behandeling voor kinderen tot 18 jaar? Dit wordt aangeboden door Jeugd ggz.

Doelgroep Ouderen

oudere man

Wanneer u op latere leeftijd last krijgt van emoties, gedachten of gedrag, dan kan het moeilijk zijn om daar met anderen over te praten. Wellicht denkt u dat het bij de leeftijd hoort, of dat u er mee moet leren leven. Maar ook voor u zijn er behandelperspectieven, zodat u met uw psychische problemen om leert gaan. We bieden u graag de juiste handvatten. Samen werken we aan een beter leven voor u.

Doelgroep Naasten

familie

Als partner, broer, zus, ouder, kind, tante, oom, buur, vriend, kennis of collega van iemand met psychische problemen kan er veel op je afkomen.

Psychische problemen zijn ingrijpend voor de patiënt zelf, maar zeker ook voor jou als naaste. Hoe je hier zo goed mogelijk mee omgaat en wat je daarvoor nodig hebt, is voor iedere naaste weer anders. Het is goed om te weten dat wij er ook zijn voor jou. Misschien heb je vragen over de behandeling, over jouw rol tijdens en na het herstel van de patiënt, wil je je ervaringen delen met lotgenoten of je eigen…

Informatie Over Dimence

Samen veerkrachtig

Dimence streeft naar een mentaal veerkrachtige samenleving waarin iedereen zich gezien voelt en mee kan doen.
Wij dragen hieraan bij met toonaangevende specialistische ggz en kennis. We leren iedere dag van elkaar, zodat we het morgen beter kunnen doen.
We werken samen met iedereen die kan helpen dit doel te verwezenlijken.

Dimence biedt toonaangevende (hoog)specialistische ggz aan de mensen in haar werkgebied. Samen met jou en je naasten streven we naar zoveel mogelijk gezondheidswinst en bieden we perspectief. Tijdens de behandeling voor jouw probleem doen wij ons

Informatie Kwaliteit

Patiënttevredenheidonderzoek

Eens per jaar, na een opname of als een patiënt uit behandeling gaat, vragen wij patiënten mee te werken aan een patiënttevredenheidonderzoek. Bij de vragenlijst kan de patiënt zelf aangeven of de resultaten anoniem verwerkt moeten worden. Indien men daarvoor kiest worden deze niet gedeeld met de behandelaren. Alle resultaten worden gebruikt om de zorg voor onze patiënten te verbeteren.

Wij meten onze cliënttevredenheid met de CQI (consumer quality index). Onze cliënten waarderen onze zorg gemiddeld met een 7.6.

Kwaliteitsonderzoek

Het kwaliteitsstatuut

Informatie Cliëntenraad

De cliëntenraad is een medezeggenschapsorgaan. Zij behartigen jouw collectieve belangen. De cliëntenraad houdt zich onder andere bezig met de inspraak van en de informatievoorziening aan patiënten, wachttijden, kwaliteit van de geleverde zorg en knelpunten binnen de behandeling. De raad behandelt collectieve klachten. De cliëntenraad bestaat uit ex-patiënten en patiënten. De raad heeft regelmatig contact met patiënten en medewerkers van Dimence. Gevraagd en ongevraagd geeft de cliëntenraad adviezen.

> Bekijk de website van de cliëntenraad van Dimence.