Zoeken

Het evenement zal dit jaar plaatsvinden in het onlangs vernieuwde Thialf in Heerenveen. Tijdens deze interactieve dag zullen er onder andere lezingen en diverse workshopsrondes zijn.

Programma

Dit betekent dat je je vanaf dat moment voor afspraken kunt melden bij onze Front Office. Deze zit op de 2e verdieping, als je de lift uit komt linksaf aan de linkerkant.

Ook het telefoonnummer van het Planbureau komt te vervallen.

De samenleving verandert, er wordt meer participatie van de burger gevraagd. Het accent verschuift van een verzorgingsstaat naar een gemeenschap waar op kleinere schaal mensen elkaar een helpende hand toesteken. Niet meer: ‘waar heb ik recht op?’, maar ‘wat kan ik zelf doen, wat kan mijn omgeving doen?’.

De verbouwing is begin juli gestart en duurt tot ongeveer eind september. De activiteiten gaan tijdens de verbouwing gewoon door. Bijvoorbeeld in de sportzaal.

Het Korsakov Kenniscentrum (KKC) zet zich in om de zorg voor de Korsakov patiënten verder te verbeteren. Dit doen zij door de uitwisseling van kennis en ervaringen mogelijk te maken onder haar 35 leden, maar ook door nieuwe inzichten uit (wetenschappelijk) onderzoek te delen.

De politie hanteert de definitie: iemand die gedrag vertoont waarmee hij zichzelf of een ander in gevaar brengt en/of een bedreiging is voor de openbare orde en veiligheid waarbij een al dan niet tijdelijk oordeelsvermogen aanwezig is (Abraham en Nauta, 2014).

Veel therapeuten en artsen vinden het lastig om patiënten met onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten te behandelen. Dit kan komen door een gebrek aan kennis, zegt ook Lineke Tak, psychiater bij Dimence. Daarom is dit handboek ontwikkeld.

Het actieplan is getekend door onder andere het ministerie van Volksgezondheid Welzijn & Sport, Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Vereniging van Psychiaters, het Landelijk Platform Psychische Gezondheid MIND en het Nederlands Instituut voor Psychologen.

Jeroen woont sinds afgelopen maandag in de compacte woning. In de buurt waar zijn huisje staat ontstond roddel en achterklap. Jeroen heeft er gelukkig niet veel van meegekregen. En hij snapt er ook niets van.