Zoeken

loopt stage bij Team Korsakov Zwolle en volgt de opleiding HBO-V.

"Dag van de Stagiair? Zelfs na al die jaren studeren had ik hier nog niet eerder van gehoord. Klinkt wel tof, maar het is helaas geen uitstel van executie voor mijn naderende deadlines. Stagestress ervaar ik het meest aan het begin en eind van de stageperiode. Een nieuw begin is altijd spannend, al helemaal als het invloed heeft op het behalen van een felbegeerd diploma. Hoe is de doelgroep? Wie zijn mijn werkbegeleiders? In wat voor team kom ik terecht? Wat vinden zij van mij? Allerlei onzekerheden zo aan de start…

Woensdagmiddag 15 september organiseert het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen van Dimence weer een interessante refereermiddag. Er is deze middag veel aandacht voor betekenissen van eetstoornissen bij autisme én mogelijke behandelperspectieven. De middag is zowel live in De Steerne als online te volgen via MS Teams.

Afgepast eten

 

 

 

 

 


Tijdens deze middag nemen de vijf sprekers je mee in de verschillende redenen voor restrictief eten, maar ook presenteren zij vanuit hun expertise verschillende interventies. Kortom, een middag waarin zowel de achterliggende theorie als de

Door Kirsten Booij

Wat ik van ervaringsdeskundigheid weet is dat wij het binnen het SCOS gebruiken, er waarde aan hechten en dat we er open voor staan als professionals en cliënten dit willen gaan inzetten. Wij maken hier dankbaar gebruik van.

Vanuit de vakgroep PEPPER heb ik een aantal collega’s mogen interviewen omtrent ervaringsdeskundigheid. Hoe kijken mijn collega’s hier tegen aan? Zetten zij dit zelf wel eens in? Wordt personeel gestimuleerd om dit ook in te zetten bij Dimence? Daarnaast hebben we het ook over de komst van Zorgprofessionals Met Ervaringsdeskundigheid (ZME) en

Informatie Dankjewel

Dankjewel voor het invullen van de vragenlijst over behandeling van ALK bij migranten hebt ingevuld.

Als de andere geïnterviewden de vragenlijst ook hebben ingevuld, gaan we de antwoorden verwerken en nemen we weer contact met je op.

Vriendelijke groeten,
Erik van Twillert

Binnen Dimence Alkura verrichten we op structurele wijze patiëntgebonden onderzoek met als doel om de patiëntenzorg voor mensen met aanhoudende lichamelijke klachten te optimaliseren. Onze speerpunten hierbij zijn doelmatig verwijzen, gepersonaliseerd behandelen en zelfmanagement. 

Op deze pagina vind je een kort overzicht van de diverse onderzoeken. Wanneer het een promotieonderzoek betreft en er zijn ook publicaties, dan vind je deze erbij.

Tevens kun je onder Archief Onderzoeken ALK de reeds afgeronde onderzoeken terugvinden.

Informatie Dankjewel

Dankjewel voor het invullen. We houden je op de hoogte van het vervolg van de studie.

Vriendelijke groeten,
Erik van Twillert

Marleen Marsman Marleen werkt nog niet zo heel lang als familievertrouwenspersoon. Maar aan ervaring geen gebrek! Marleen heeft jarenlang in de zorg gewerkt en weet als geen ander de weg in de GGZ. Marleen heeft onder andere gewerkt op een woongroep voor mensen met een dubbeldiagnose. “Daar waar collega’s het contact met familie soms moeilijk vonden, gaf het mij juist energie. Verbinding maken en samen werken aan een gemeenschappelijk doel is heel dankbaar werk."

We laten jaarlijks onderzoeken door de certificerende instelling DEKRA of de organisatie dit continue verbeteren in de praktijk ook laat zien. Informatiebeveiliging en privacy is ook in de zorg zeer belangrijk, dit maakt deel uit van deze jaarlijkse audits. 

Kwaliteitssysteem

Het kwaliteitssysteem van de Dimence Groep, waar Dimence onder valt, is HKZ-ISO 9001 gecertificeerd en voor de informatieveiligheid heet het NEN 7510. De resultaten van onze zorg- en dienstverlening zijn dan ook geen toevallige uitkomsten, maar een gevolg van de beheersing van processen en werken volgens onze strate

LaudineLaudine werkt als psychiater binnen de afdelingen Opname Ouderen Zwolle en Ambulante Behandeling Ouderen Zwolle. Als psychiater is zij een spin in het web rondom de patiënt. "Het werk is erg dynamisch. Je moet binnen de ouderenpsychiatrie wel naar het hele plaatje kijken."