Team Vaktherapie & Vakbegeleiding Deventer

Op de locatie Rielerenk is een groot VTVB team werkzaam. VTVB staat voor vaktherapie en vakbegeleiding. Op de Rielerenk wordt vaktherapie in de vorm van psychomotorische therapie, beeldende therapie en ergotherapie aangeboden, groepsgewijs en individueel. Het aanbod van de vakbegeleiding bestaat uit creatieve, culinaire en sportieve activiteiten en begeleiding op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. Vakbegeleiding wordt meestal groepsgewijs aangeboden. Er is echter ook individuele begeleiding mogelijk rondom wonen, werken en vrije tijd. Samen met de patiënt wordt gekeken waar knelpunten liggen en wordt een plan gemaakt ter verbetering en herstel. Vaktherapie en vakbegeleiding levert een bijdrage aan de behandeling en het herstel, maar ook aan de observatie en diagnostiek. Hiertoe worden ervaringsgerichte, actieve werkvormen en activiteiten aangeboden.

Het VTVB team werkt voor de afdelingen spoedeisend op de Rielerenk, zoals de HIC-IHT, Spoed Medium Care en de IHT deeltijd. Daarnaast biedt het team activiteiten en therapieën aan voor de opname afdeling ouderen, voor de opname verslavingspsychiatrie en voor de psychiatrie afdeling op het COA. De vaktherapeuten werken daarnaast voor verschillende ambulante teams in Deventer en Zutphen, zoals team angst en stemming, team persoonlijkheidsstoornissen/complex trauma, team SOLK en team ontwikkelingsstoornissen. Het VTVB team bestaat uit allround activiteitenbegeleiders, psychomotorische therapeuten, een ergotherapeut, een maatschappelijk werkster en een beeldend therapeut.