Team Vaktherapie & Vakbegeleiding Deventer

Op de locatie Rielerenk kun je verschillende therapieën en activiteiten volgen, die bijdragen aan je herstel of worden gebruikt voor observatie en diagnostiek. Deze worden aangeboden door het team VTVB, wat staat voor vaktherapie en vakbegeleiding.  

Vaktherapie 

Op de Rielerenk wordt vaktherapie in de vorm van psychomotorische therapie, beeldende therapie en ergotherapie aangeboden, groepsgewijs en individueel.

Vakbegeleiding

Het aanbod van de vakbegeleiding bestaat uit creatieve, culinaire en sportieve activiteiten en begeleiding op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. Vakbegeleiding wordt meestal groepsgewijs aangeboden. Er is echter ook individuele begeleiding mogelijk rondom wonen, werken en vrije tijd. Samen met jou kijken we waar knelpunten liggen en wordt er een plan gemaakt ter verbetering en herstel.

Voor wie? 

Het VTVB-team werkt voor de afdelingen spoedeisend op de Rielerenk, zoals de HIC-IHT, Spoed Medium Care en IHT deeltijd. Daarnaast biedt het team activiteiten en therapieën aan voor de opname-afdeling ouderen. De vaktherapeuten werken daarnaast voor verschillende ambulante teams in Deventer en Zutphen, zoals team angst en stemming (Deventer en Zutphen), team persoonlijkheidsstoornissen/complex trauma, team SOLK en team ontwikkelingsstoornissen. Het VTVB-team bestaat uit allround activiteitenbegeleiders, psychomotorische therapeuten, een ergotherapeut, een maatschappelijk werkster en een beeldend therapeut.

Locaties