Team Intensive Home Treatment (IHT) Almelo

Beter worden doe je thuis is het uitgangspunt van het IHT-team van Dimence. Je komt of bent bij ons in behandeling omdat je ernstige psychiatrische problemen hebt. We begeleiden en behandelen je in jouw thuissituatie en proberen opname te voorkomen. Als opname toch noodzakelijk is dan proberen we die zo kort mogelijk te laten duren. Het kan voorkomen dat je in een crisis raakt. Wij helpen je dan snel en adequaat in jouw eigen omgeving.

Naast de behandeling en begeleiding die wij je bieden is er ook ondersteuning voor jouw naasten. Deze hulp kan geboden worden totdat de crisis voldoende is afgewend en er een
vervolgbehandeling is opgestart. We bieden de behandeling daar waar je je het meest veilig voelt. We komen graag bij je thuis, maar we kunnen ook afspreken op bijvoorbeeld een locatie van
Dimence, of op een locatie waar je op dat moment verblijft.

Meer informatie

Intensive Home Treatment

Lees meer over Intensive Home Treatment bij Dimence.