Team Complex Trauma Almelo

Bepaalde gebeurtenissen kunnen flinke impact hebben op je leven. Ongeveer 7,5% procent van de mensen krijgt als gevolg van een ingrijpende gebeurtenis psychiatrische klachten, zoals een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). Wanneer je meerdere traumatische ervaringen hebt meegemaakt, meestal vroegkinderlijk, dan kan er sprake zijn van een Complexe PTSS.

Het team Complex Trauma biedt behandeling aan mensen met (Complexe) PTSS. De stellen de diagnose en stellen samen het behandelplan op. 

Locaties