𝐏𝐨π₯𝐒'𝐬 𝐠𝐞𝐬π₯𝐨𝐭𝐞𝐧 𝐨𝐩 𝐝𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐝𝐚𝐠 πŸπŸ– 𝐦𝐞𝐒 𝐞𝐧 𝐯𝐫𝐒𝐣𝐝𝐚𝐠 πŸπŸ— 𝐦𝐞𝐒

Op donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei zijn onze poli's gesloten. Maandagochtend 22 mei zijn ze weer bereikbaar. Heb je een urgente hulpvraag die niet kan wachten? Neem dan contact op met je huisarts.

De klinieken draaien op 18 mei en 19 mei een zondagsdienst. De IHT-teams zijn deze dagen wel gewoon bereikbaar.