Bezoek kunnen ontvangen is voor onze patiënten niet alleen belangrijk voor hun herstel, maar natuurlijk ook voor de band tussen patiënten en hun naasten. En als dit veilig kan willen we dit graag mogelijk maken. Daarbij houden we de richtlijnen van het RIVM natuurlijk aan.

Versoepeling per locatie

De verschillende locaties hebben de afgelopen periode een strengere bezoekersregeling ingevoerd, om de veiligheid van patiënten en medewerkers te kunnen garanderen. Per locatie wordt er gekeken hoe we deze bezoekersregeling kunnen versoepelen, zodat er toch bezoek mogelijk is. Dit vraagt om maatwerk voor iedere locatie en zelfs iedere afdeling.

Wil je weten of je misschien weer op bezoek kunt bij je naaste? Neem dan contact op met de locatie waar hij of zij verblijft.