Tijdelijke aanmeldpauze bepaalde teams Dimence

De ggz in Nederland gaat gebukt onder lange wachtlijsten. Ook bij Dimence zijn er lange wachttijden voor behandeling van een aantal aandoeningen en stoornissen. Dit is verschrikkelijk voor de mensen die lang wachten op hulp. Onze medewerkers ervaren een erg hoge werkdruk, wat veel ziekteverzuim tot gevolg heeft en medewerkers die de zorg verlaten. De tijd is gekomen om maatregelen te nemen.

Éen van deze maatregelen is het instellen van een tijdelijke aanmeldpauze voor alle teams Ontwikkelingsstoornissen in ons werkgebied (regio Zwolle, Deventer, Almelo) en het team Angst & Stemming Zwolle. Dit houdt in dat er tijdens de aanmeldpauze géén nieuwe mensen op de wachtlijst voor deze teams worden geplaatst. De aanmeldpauze gaat in op 1 december 2021 en duurt naar verwachting tot 1 maart 2022.

Wat betekent deze aanmeldpauze voor jou als patiënt?
Sta je nog niet op de wachtlijst, maar wil je huisarts je tijdens de aanmeldpauze aanmelden? Je huisarts kan je op dit moment niet aanmelden voor behandeling bij onze teams Ontwikkelingsstoornissen en het team Angst & Stemming, Zwolle. We hebben alle huisartsen in ons werkgebied een uitgebreide brief gestuurd. Daarin staan ook alternatieve mogelijkheden voor patiënten. Overleg met je huisarts of één van deze mogelijkheden jou sneller de hulp kan bieden die jij nodig hebt.

Sta je al op de wachtlijst voor één van deze teams?
Je wordt binnenkort gebeld door een medewerker van Dimence om te kijken of je hulpvraag nog actueel is. De medewerker praat ook met je over andere dingen die je kunt doen om sneller geholpen te worden.

Ben je al in behandeling?
De aanmeldpauze is niet op jou van toepassing wanneer je behandeling al is gestart.

Spoedeisende hulp blijft beschikbaar
De spoedeisende hulp binnen en buiten kantooruren van Dimence blijft altijd beschikbaar. Er is ook geen aanmeldpauze voor andere teams.

Mogelijkheden voor huisartsen
We willen niet dat huisartsen nog meer druk ervaren door ons besluit. We denken met hen mee over alternatieven.
Dit zijn bijvoorbeeld:
-
 Zorgbemiddeling via zorgverzekeraars
Huisartsen kunnen hun patiënten wijzen op de mogelijkheid van zorgbemiddeling via de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar zoekt voor patiënten uit waar zij eventueel sneller geholpen kunnen worden.

- Consultatie over Ontwikkelingsstoornissen en Angst & Stemming
Huisartsen hebben de mogelijkheid om contact op te nemen met de teamleiders van de teams ontwikkelingsstoornissen (Zwolle, Deventer en Almelo) en Angst & Stemming (Zwolle) van Dimence ter consultatie. 

Verdere maatregelen
De aanmeldpauze stelt ons in de gelegenheid om een gedegen plan van aanpak te maken en acties in gang te zetten. Hiervoor nemen we maatregelen voor de korte en lange termijn en starten we werkgroepen om mogelijke oplossingen uit te werken. We beginnen met het bellen van patiënten op de wachtlijsten en bieden hen indien mogelijk alternatieven. Het doel daarvan is het actualiseren van de wachtlijsten. Ook bekijken we onze interne en externe processen van in- en uitstroom.