Streettriage Twente succesvol voorbeeld van regionale samenwerking

Mensen met verward en/of onbegrepen gedrag komen vaak onnodig met politie in aanraking, terwijl zij eigenlijk op een andere manier geholpen moeten worden. Vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is er geld beschikbaar gesteld in de vorm van het Actieprogramma Grip op Onbegrip van ZonMw
Om de organisaties aan te moedigen en op weg te helpen om een gezamenlijke plan te maken en hiervoor budget aan te vragen, worden regionale werkconferenties georganiseerd.

Een mooi voorbeeld van een regionale samenwerking tussen deze organisaties is streettriage Twente. Een samenwerking tussen Politie Nederland, ggz (Dimence en Mediant) en 14 Twentse gemeenten. De verschillende partijen trekken samen op om hulp aan te bieden op de plekken waar mensen met verward of onbegrepen gedrag in beeld komen. In deze video zie je hoe dat in zijn werk gaat.