The SPAA Study

Onderzoekers van Transfore, Dimence en het Erasmus MC hebben enige tijd geleden binnen het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen en de verschillende Teams Ontwikkelingsstoornissen het onderzoeksproject The SPAA Study uitgevoerd. Hierin hebben zij uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijke associatie tussen zintuiglijke prikkelverwerkingsproblematiek en verschillende vormen van agressief gedrag bij volwassenen met een autismespectrumstoornis. Onlangs zijn de resultaten gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Brain Sciences. Via de volgende link is het abstract te lezen en is ook het volledige artikel in pdf te downloaden: https://www.mdpi.com/2076-3425/11/1/95