Nick Mamo over samenwerkingsnetwerken bij ALK

Onlangs is het eerste artikel over succesfactoren van samenwerkingsnetwerken rondom ALK gepubliceerd. Nick Mamo is als promovendus verbonden aan Dimence Alkura en het UMCG en hij verricht binnen het ALK netwerk Salland wetenschappelijk onderzoek naar samenwerken. Dit gebeurt in het kader van het Europese ETUDE project. ETUDE heeft financiële steun ontvangen van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie in het kader van de Marie Skłodowska-Curie-subsidieovereenkomst nr. 956673.