Een aantal (gediplomeerde) ervaringsdeskundigen van de samenwerkende organisaties is in januari 2020 een samenwerking aangegaan met de bedoeling om de herstelcursussen in Deventer te gaan bundelen. Deze bundeling van krachten bleek zo succesvol dat de bovengenoemde partijen hebben besloten om voortaan alle herstelcursussen en -activiteiten in Deventer vanuit Herstel Netwerk Deventer verder vorm te gaan geven.

Samenwerking bekrachtigd door subsidie en intentieverklaring
Gemeente Deventer steunt dit initiatief en heeft inmiddels ook een subsidie hiervoor verleend. De betrokken partijen zullen binnenkort hun commitment en samenwerking aan het Herstel Netwerk Deventer bekrachtigen met een intentieverklaring.

Herstelcursussen
Binnen deze context gaat het woord ‘herstel’ niet over genezing, maar over het leren leven met (en voorbij) een psychische kwetsbaarheid. Verschillende erkende herstelcursussen kunnen een  belangrijke bijdrage leveren aan dit unieke, persoonlijke en intensieve ‘herstelproces’. Voorbeelden van deze cursussen zijn:

  • Herstellen Doe Je Zelf: Tijdens deze cursus krijg je informatie, ga je reflecteren, ervaringen uitwisselen en vaardigheden oefenen die met het thema herstel te maken hebben. 
  • Wellness Recovery Action Plan (WRAP): Tijdens deze cursus ga je aan de slag met het leren herkennen van signalen wanneer het minder goed gaat en het maken van actieplannen om zo goed mogelijk om te gaan met dit soort signalen.
  • Werken Met Eigen Ervaring: Tijdens deze cursus leer je op welke manier je eigen (cliënt)ervaring kunt inzetten ter ondersteuning van anderen.

Herstelbrochure
Het volledige overzicht van alle herstelcursussen, herstelactiviteiten en lotgenotengroepen in Deventer, maar ook in de regio Midden IJssel, staat in een gezamenlijke Herstelbrochure. Deze brochure is te vinden op de website van alle deelnemende organisaties: Dimence, IrisZorg, Vriendendiensten Deventer, Tactus en RIBW Overijssel.