Bij therapie denken veel mensen aan gesprekken met een psycholoog of psychiater. Zittend op een stoel, in een kantoortje, waar je praat over jouw psychische problemen. Maar naast die gesprekken, zijn er ook veel andere behandelvormen die kunnen bijdragen aan herstel, bijvoorbeeld de verschillende vaktherapieën. Binnen vaktherapie speelt het ‘doen’ een centrale rol en doen staat zeker centraal binnen de dramatherapie. Georgette Oudheusden is dramatherapeut. Ze werkt sinds drie jaar bij Dimence aan de Eerdelaan in Zwolle en geeft dramatherapie op de afdelingen Opname Ouderen, Observatie van Afdeling Korsakov en het Centrum voor Neuropsychiatrie, voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

Lijfelijk ervaren

Bij dramatherapie wordt gewerkt met verschillende theatertechnieken, zoals rollenspel, improvisaties, beweging en verhalen. Maar ook met metaforen, oefeningen en opdrachten.  “Het gaat om het doen, maar we houden ook zeker onze mond niet! Door het doen en het ervaren gaan onze cliënten lijfelijk ervaren hoe iets voor ze is, hoe het voelt en wat het effect is. Met woorden kun je vertellen hoe je iets doet en wat het effect daarvan is. Maar als je het laat zien, hoe is het dan? Wat voel je? Wat is het resultaat?” vertelt Georgette. “Binnen het spel experimenteer je met nieuw gedrag, met vragen die je hebt en met emoties en verlangen. Door de veilige setting kun je ervaren en vanuit die ervaring het nieuwe geleerde meenemen naar de werkelijkheid.” Georgette zorgt tijdens de dramatherapie voor een veilige sfeer en neemt iemand mee in zijn of haar proces. Ze kiest passende werkvormen en passende rollen. Zowel de cliënt als therapeut kunnen de rol hebben van speler, toeschouwer of regisseur.

Hulpvraag

Ervaring met theater of talent op het gebied van toneel is niet nodig. “Het is het fijn als er een hulpvraag is, een vraag waarmee gewerkt kan en mag worden. Maar je hoeft geen affiniteit te hebben met drama, je hoeft ook niets te kunnen wat dat betreft. Wanneer je heel verlegen bent, is dramatherapie juist een vorm waarbij je kunt oefenen om tevoorschijn te komen. Je kunt ontdekken wie je bent of waar je verlegenheid vandaan komt,” legt Georgette uit.

Dramatherapie kan binnen een groep, maar ook individueel gegeven worden. Soms wordt er gewerkt met modules, waar gezamenlijk wordt gewerkt aan bijvoorbeeld zelfbeeld, het herkennen en erkennen van emoties, sociale vaardigheden of kwaliteiten en valkuilen. Dramatherapie biedt ruimte om te oefenen met gedrag in een veilige omgeving. Georgette: “Het doen geeft inzicht in het eigen kunnen en je mogelijkheden. Daarnaast kan er geëxperimenteerd worden met nieuw gedrag. En natuurlijk is plezier ervaren heel erg belangrijk, want plezier draagt bij aan positief denken.”