Dinsdag 30 juni - Digitale refereermiddag 'bipolaire stoornissen bij ouderen'

Op dinsdag 30 juni aanstaande vindt de eerste digitale refereermiddag van het netwerk Dimence Bipolair plaats via Teams. Het thema deze middag is ‘bipolaire stoornissen bij ouderen’.

Marijn Warmink, verpleegkundig specialist en teamleider zorg divisie ouderen, zal deze middag voorzitten. Na de opening zal hij samen met Mayke IJland een inleiding geven over ouderenpsychiatrie en bipolaire stoornissen en zullen zij gezamenlijk een casus presenteren. Selma Schotsman, werkzaam bij ambulant team Ouderen Almelo zal de aanwezigen vertellen over de online behandeling die geboden wordt aan hun patiënten en hoe deze digitale zorg van invloed is geweest op de behandeling in deze corona-tijd. Saskia Troost zal een presentatie geven over het zorgprogramma ouderenpsychiatrie van stichting Dimence dat op dit moment volop in ontwikkeling is. Wie valt er in de scope van dit zorgprogramma passend bij de derde en vierde levensfase?

Voor deze refereerbijeenkomst is accreditatie aangevraagd bij de NVvP en VSR. Om de presentie goed te kunnen verwerken is het van belang om je aan te melden voor deze refereermiddag. Dat kan door het aanmeldformulier in te vullen dat je hier vindt: https://kenniskringbijeenkomsten.dimence.nl/content/aanmelden-30-juni. Na aanmelding ontvang je in een vergaderverzoek de link naar de Teams-vergadering die duurt van 14.00-15.30 uur. Voor medewerkers van Dimence is de refereermiddag gratis, externe professionals betalen € 25,-.

We hopen op je komst!