Tabak van tabak! 

De Dimence Groep is op weg naar een rookvrije organisatie waarin gezond en veilig gewerkt en verbleven kan worden. Concreet houdt dit in dat de Dimence Groep vanaf 1 januari 2021 rookvrij is en er door medewerkers en bezoekers niet meer wordt gerookt in de gebouwen en op de terreinen van de Dimence Groep en in het zicht daarvan.

Tot uiterlijk 1 januari 2023 wordt hierop een uitzondering gemaakt voor:

  • Cliënten, die zijn opgenomen in de klinieken;
  • Cliënten, die langer dan een dagdeel bij ons verblijven;
  • Cliënten, die de Werk Leer Centra bezoeken.

Vitaliteit

De Dimence Groep vindt het belangrijk dat medewerkers vitaal, gezond en duurzaam aan het werk kunnen blijven en zet zich in om de vitaliteit van medewerkers te vergroten. Een gezonde leefstijl en een gezonde en veilige werkomgeving waar rookvrij kan worden gewerkt, vormt daarbij een essentieel onderdeel. Het bijdragen aan het nemen van de eigen regie over het naleven van een gezonde leefstijl kan een aanzienlijke gezondheidswinst opleveren voor cliënten. Dit past bij de ambitie van de Dimence Groep op dit gebied.
Stoppen met roken is een stap naar een gezonder leven. Medewerkers, patiënten en cliënten worden geholpen met stoppen met roken met als uitgangspunt dat roken een verslaving is, dat om een eigen aanpak vraagt.

Er wordt een aanpak ontwikkeld (als die er nog niet is) om patiënten en cliënten en andere gebruikers van diensten van de Dimence Groep te ondersteunen met stoppen met roken.

Werkgroep

Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers uit de stichtingen, ondersteunende diensten en cliënten-, naasten- en medewerkersmedezeggenschap monitort het proces rondom het rookvrij maken van de Dimence Groep.

Dit nieuwsbericht is verschenen in september 2020 en geüpdatete op 1 juli 2021.