Bijeenkomsten rond Dag van de mentale gezondheid

10 oktober a.s. is de landelijke dag van de mentale gezondheid. Mede om die reden biedt Steunpunt Mantelzorg een aantal activiteiten aan rondom dit thema.

De meeste bijeenkomsten zijn bedoeld voor de mantelzorgers/naasten. Ben je of ken je iemand die mantelzorger is of naaste van iemand met mentale problemen: kom dan naar deze bijeenkomsten! Meer informatie over de bijeenkomsten vind je in de link die bij de bijeenkomst is vermeld. En voor de volledigheid, alle bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk. We vragen wel aan belangstellenden om zich via de link aan te melden. 

Woensdag 4 oktober                    Informatiebijeenkomst voor mantelzorgers; Verslaving bij jouw naaste? In samenwerking met Intact/Tactus

Donderdag 5 oktober                   Een avond met Martin Schravesande (schrijver van het boek ‘de Thuiszittersklas)

Dinsdag 10 oktober                      Thema-avond; jouw rol als naaste in de driehoek? In samenwerking met Ypsilon

Jullie zijn van harte welkom!