23 september refereermiddag Dimence Bipolair

Tijdens de blended refereermiddag zijn er verschillende sprekers die het thema van de middag 'Bipolaire stoornissen; somatiek en leefstijl' belichten. Nini de Boer, arts-onderzoeker en promovendus aan het UMC in Utrecht, zal een lezing geven over de rol van gezonde leefstijl en de preventie en behandeling van psychiatrische ziekten, waarbij zij in haar presentatie de focus ook op bipolaire stoornissen zal leggen. De somatische poli's van Dimence leveren een belangrijke bijdrage aan bewustwording van een gezonde leefstijl. Erna Vonk en Marjan Veldhuyzen zullen de werkwijze van de somatische poli toelichten en de aanwezigen vertellen over de screening die gedaan wordt, ook bij patiënten met een bipolaire stoornis in zorg bij Dimence.  

Lichaamsbewustzijn, spanningsregulatie en een gezonde leefstijl zijn onderwerpen die centraal staan binnen de psychomotorische therapie. Carolien Bruinsma is PMT-er en vertelt de aanwezigen over de waardevolle bijdrage die deze therapie heeft voor mensen met een bipolaire stoornis.
Sanne Hendriks, psychiater bij het SCBS neemt de aanwezigen mee in de kennis die er op dit moment is over bipolaire stoornissen en het metaboolsyndroom. Daarnaast is er tijdens deze presentatie ook aandacht voor de inzet van Mindfulness en de sociale ritme therapie bij de behandeling van patiënten met een bipolaire stoornis. 

Hanneke Verboom, verpleegkundig specialist GGZ binnen het netwerk Dimence Bipolair, is deze middag voorzitter.

Programma refereermiddag

Aanmelden voor deze refereermiddag kan via deze link.

Graag tot 23 september aanstaande!