Medium Care - Locatie Westerdok Almelo

Op de afdeling bieden wij  24 uurs geestelijke gezondheidszorg gericht op crisisinterventie waarbij onder andere gewerkt wordt aan herstel, stabilisatie, diagnostiek en/of behandeling. We leveren zorg waarbij de jij als patiënt met al jouw wensen, mogelijkheden en behoeften centraal staat. Je wordt als mens gewaardeerd en holistisch benaderd.

Wij vinden het belangrijk dat jeals patiënt actief betrokken bent bij de hele behandeling. Wij streven ernaar om, indien mogelijk, de familie en/of naastbetrokkenen bij het zorgproces te betrekken.

We werken met doorlopende zorglijnen, dit houdt in dat uw ambulante hulpverleners tijdens de hele opname actief betrokken blijven.

Medium Care

Medium Care biedt zorg aan maximaal 11 patiënten vanaf 18 jaar. De afdeling biedt 24-uurs zorg in een veilige en gestructureerde omgeving aan patiënten die op grond van een psychiatrische stoornis tijdelijk niet meer in staat zijn zelfstandig te functioneren.

Op de afdeling wordt verpleegpostvrij gewerkt. Hierdoor is de verpleegkundige veel op de afdeling en daardoor makkelijk aanspreekbaar. Dit wordt mede gedaan om te zorgen voor een veilig leefmilieu op de afdeling.

Tijdens de opname mag je verwachten dat je op een respectvolle wijze wordt benaderd en het gevoel heeft in professionele handen te zijn.

Samenwerking staat centraal, samen met jou wordt besproken wat je tijdens de opname wilt bereiken. De doelen zijn gericht op het bevorderen van het eigen herstelproces. Herstel richt zich op de gezondheid, identiteit, maatschappelijk functioneren en het dagelijks functioneren. De opgestelde hersteldoelen zullen aansluiten bij de al lopende ambulante behandeling of de behandeling die na opname gestart zal worden.

Doel behandeling

Op de afdeling streven wij ernaar om jou door middel van de juiste zorg zo snel mogelijk weer in de thuissituatie te laten functioneren. De behandeling is veelal gericht op herstel, stabilisatie en diagnostiek. Wij streven naar een opname duur van maximaal 6 weken. Als de opname binnen de vermelde termijn niet toereikend is, wordt samen met jou en eventueel een familielid of naaste gekeken naar een  vervolgbehandeling, al dan niet binnen Dimence.

Opnameprocedure

Aan het begin van opname vindt een opnamegesprek plaats waarin nader wordt kennisgemaakt. Het is van belang dat wij voldoende informatie ontvangen om een goed beeld van jou te krijgen. Zo kunnen we bekijken wat het doel is van de opname en hoe de behandeling zal plaatsvinden. Bij het opnamegesprek zijn een klinisch behandelaar en een verpleegkundige van de afdeling aanwezig. Bij voorkeur is er een familielid/naastbetrokkene bij dit gesprek aanwezig. Zij hebben vaak belangrijke informatie omdat zij in eerste instantie met jou te maken hebben en jou al kennen. Als je niet wilt dat er informatie aan familie gegeven of gevraagd wordt, dan respecteren wij dat. Bij een opnamegesprek krijg je van de klinisch behandelaar en de verpleegkundige informatie over de afdeling en wat je kunt verwachten. Voordat je met ontslag gaat, heb je een ontslaggesprek met de behandelaar van de kliniek.

Zorgprogramma’s

Afhankelijk van jouw zorgbehoefte wordt een zorgprogramma aangeboden/toegewezen. Nadat er een psychiatrische diagnose is gesteld zijn er passende zorgprogramma’s met de best mogelijke zorg voor de geconstateerde problematiek. Bij elk zorgprogramma horen specifieke taken, therapieën en modules. Zowel het gekozen zorgprogramma als de modules worden in jouw behandelplan beschreven.

Het behandelteam

Het behandelteam bestaat uit een verpleegkundig specialist, verpleegkundigen, activiteitenbegeleiders, een muziektherapeut, een beeldend therapeut en een psychomotorisch therapeut. Het behandelteam is verantwoordelijk voor jouw behandeling.

Doordat er wordt gewerkt met doorlopende zorglijnen, is er geen psychiater binnen het behandelteam. Jouw ambulant psychiater blijft tijdens opname betrokken. Mocht je nog geen ambulant psychiater hebben bij opname, dan wordt de psychiater vanuit het IHT (Intensive Home Treatment)  betrokken.

Jouw klinisch behandelaar is een verpleegkundig specialist.

Het behandelplan

Jouw behandeling wordt beschreven in het behandelplan. In samenspraak me jou en jouw ambulant behandelaar stelt jouw klinisch behandelaar een voorlopig behandelplan samen. Hierin wordt beschreven wat de reden van de opname is en hoe aan problemen gewerkt gaat worden. Er kan ook vastgelegd worden hoe je familieleden of naasten hierbij wilt betrekken. In het behandelplan staat wanneer de gestelde doelen geëvalueerd worden. De verpleegkundige maakt een verpleegplan waarin de verpleegkundige zorg wordt beschreven. Zowel het medisch als het verpleegkundig dossier mag je inzien.

Dagprogramma

Aan iedereen die opgenomen is, bieden wij een dagprogramma aan. In het opnamegesprek wordt samen met jou gekeken aan welke onderdelen van het programma je deel neemt. Het doel van het programma is weer evenwicht te vinden. Dagstructuur is hierbij een belangrijk hulpmiddel. In overleg met jouw klinisch behandelaar of persoonlijk begeleider kunnen hierin wijzigingen plaats vinden.

Betrokkenheid bij de behandeling

Wij vinden de inbreng en betrokkenheid van jouw familie en naasten bij de behandeling belangrijk. Je bent echter degene die toestemming geeft of, en op welke wijze, de familieleden of naasten bij de behandeling betrokken worden. Als familielid of naaste kun je kenbaar maken in welke mate je op de hoogte wilt zijn.

Verlof

Contact blijven houden met het thuisfront en oefenen in de thuissituatie, voor zover mogelijk, is belangrijk voor een goed herstel. Daarom word je begeleid om stapsgewijs weer te gaan functioneren in de thuissituatie. In overleg met uw klinisch behandelaar en verpleegkundige van de afdeling kunnen verlofmomenten worden afgesproken.

Bezoek

Van maandag tot en met vrijdag is de bezoektijd van 18.30 uur tot 20.00 uur en in het weekend en feestdagen van 10.00 uur tot 20.00 uur. Je kunt samen met jouw familielid of naasten gebruik maken van het restaurant op dinsdag en donderdag avond en op zaterdag en zondag van 15.30 uur tot 18.30 uur.

Indien het restaurant gesloten is kan bezoek worden ontvangen op jouw eigen slaapkamer of eventueel elders in overleg met verpleegkundige. Het is niet toegestaan om bezoek in de huiskamer te ontvangen.  Als je buiten de bezoekuren bezoek wilt ontvangen kan dit in overleg met verpleegkundige.

Huisregels

Van belang voor deze afdeling is dat er een aantal huisregels zijn. Deze huisregels ontvang je bij opname. Huisregels zijn opgesteld om het verblijf op de afdeling zo prettig mogelijk te maken. Omdat het niet eenvoudig is om als verschillende individuen met elkaar te moeten samenleven, wordt van iedereen verlangd dat men op een respectvolle wijze met elkaar omgaat.

Dit houdt onder meer in dat geweld en (ongewenste) intimiteiten niet getolereerd worden. Ook betekent dit een fatsoenlijke omgang met respect voor elkaars levensovertuiging en culturele achtergrond. Als er in jouw individuele behandelplan afspraken worden opgenomen die afwijken van de huisregels, dan hebben deze afspraken voorrang. 

De Westerdok is een rookvrij gebouw. Er is een rookruimte op de afdeling die van 22.00 tot 08.30 uur open is. Daar kan gebruik van worden gemaakt door patiënten.

Telefoneren

Op de afdeling is een telefoon waarmee intern gebeld kan worden. In overleg met de verpleegkundige kan gebruik gemaakt worden van de afdelingstelefoon voor het bellen naar externe nummers. Er kan gebruik gemaakt worden van een eigen mobiele telefoon. Wij verzoek je om jouw mobiele telefoon op jouw slaapkamer te gebruiken, zodat overlast voor andere patiënten geminimaliseerd wordt.

Post

Aan de verpleegkundige kun je vragen naar jouw post. Wanneer je zelf post wilt versturen en je bent niet in de gelegenheid deze zelf te posten, kun je de verpleging vragen dit voor je te doen.

Sleutelbeleid

Je ontvangt een sleutel van jouw kamer. Bij verlies moet er €30,- betaald worden. Bij ontslag wordt de sleutel ingeleverd. Wij adviseren je jouw slaapkamerdeur af te sluiten.

Bed op recept

Er is maximaal 1 kamer die gebruikt kan worden voor patiënten die een bed op recept hebben. Een bed op recept geeft de mogelijkheid om een patiënt maximaal drie opeenvolgende nachten op te nemen zonder tussenkomst van een arts.

Leer/werk afdeling

De Spoed Medium Care is een leer/werk afdeling. Dit betekent dat er ook leerlingen en stagiaires werkzaam zijn op de afdeling. Aan hun wordt de gelegenheid geboden om kennis op te doen in de Geestelijke Gezondheidszorg. De begeleiding wordt gedaan door gediplomeerde verpleegkundigen die geschoold zijn in werkbegeleiding zoals dit door Dimence wordt aangeboden.

Informatie voor naastbetrokkenen

Naasten van cliënten kunnen meer informatie vinden op de pagina Naasten. Daarnaast vindt er in Almelo elke derde donderdag van de maand een Naastenavond plaats, de verpleegkundige op de afdeling kan je hier ook meer over vertellen. 

 

Bezoekadres

Westerdok
Haven Noordzijde 45
7607 ES Almelo
T 0546 - 684000

Contact

Receptie                             0546 684 000
Afdeling                              0546 684 110
Patiëntentelefoon               0546 684 105
Fax                                     0546 684 001
E-mail         mediumcarewesterdok@dimence.nl

Telefonische bereikbaarheid

Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. De verpleging is, indien nodig, 24 uur per dag bereikbaar. De teamleider en klinisch behandelaar zijn bereikbaar via de receptie.