Luuk Heinsman (psychiater verslavingspsychiatrie) en Linda Kronenberg (verpleegkundig specialist) streven ernaar om hulpverleners eerder aan de bel te laten trekken bij Verslavingspsychiatrie. Er is namelijk behandelperspectief voor patiënten met een verslaving. Wanneer een verslaving vroeg in de kiem wordt gesmoord, en het daardoor een stabiele factor wordt, heeft de behandeling van de andere psychiatrische klachten beter effect.

Luuk Heinsman, verslavingspsychiater: ‘Verslaving is eigenlijk een zelfcontrole stoornis, waarbij stress en emoties belangrijke risicofactoren zijn.’

Zodra je het vermoeden hebt van een verslaving, kun je de hulp van verslavingspsychiatrie inschakelen. Linda Kronenberg: ‘We kunnen op drie niveaus meehelpen om de verslaving te stabiliseren; door op afstand met de hulpverlener mee te denken, door de patiënt ambulante  therapie te geven of door de patiënt tijdelijk bij ons in behandeling te nemen.’ 

Foto v.l.n.r. Luuk Heinsman, Linda Kronenberg en Bernd Egberink (gespecialiseerd vaktherapeut)

Focus op herstel van functioneren
De focus ligt bij verslavingspsychiatrie niet op de verslaving zelf, maar op het herstel van functioneren. Hiervoor worden onderliggende oorzaken aangepakt, zoals de zelfcontrole van de patiënt (stress- en emotieregulatie). ‘We vinden het hierbij belangrijk om de overgangen tussen hulpverleners en behandelingen soepel te laten verlopen,’ aldus Linda Kronenberg. Luuk Heinsman vult aan: ‘We gebruiken in principe dezelfde behandelmethoden en werkwijzen als andere teams, waarbij de focus ligt op de belangrijkste herstelfactoren; goede werkrelatie tussen behandelaar en patiënt, en de motivatie vanuit de patiënt voor de behandeling. Daarna werken we aan het verkrijgen van inzicht in vaardigheden rondom spanningen, emoties, sociale relaties en de maatschappij. Het werken met terugvalpreventie volgt daarna.’

Denk jij dat verslavingspsychiatrie jouw patiënt kan helpen bij zijn of haar herstel? Neem contact op met ons secretariaat: secretariaatvkz@dimence.nl.

Artikeldatum