Het motto van onze afdeling Specialistische Diagnostiek is 'sterk in verbinding'. En dit geeft, denk ik, heel mooi aan hoe wij onze rol zien en waar wij sterk in zijn. Onze afdeling houdt zich bezig met de ambulante hulpverlening en verslavingspsychiatrie binnen Dimence. We zijn altijd in verbinding met de mensen die betrokken zijn bij de behandeling van de patiënt. Dat zijn natuurlijk in de eerste plaats de familieleden en andere naastbetrokkenen. Maar dat kunnen ook heel goed andere hulpverleners zijn. Denk aan medewerkers van de schuldhulpverlening, het sociale wijkteam of een ander team van Dimence. 

We zijn altijd in verbinding met de mensen die betrokken zijn bij de behandeling van de patiënt.

Zelfregie

Ik denk dat het goed is als we in de nabije toekomst direct tijdens het eerste gesprek in kaart brengen met welke hulpverleners we de verbinding kunnen zoeken. De behandelaar kan, in overleg met de patiënt, deze mensen uitnodigen om zo gezamenlijk doelen op te stellen en een behandelplan te bespreken. Zo organiseren we steun rond de patiënt, niet alleen tijdens de behandeling maar ook voor daarna. Ook krijgt de patiënt hierdoor nog meer de regie over het gehele behandeltraject. Hij bepaalt wat er met wie besproken kan worden en helpt mee om de overleggen tot stand te brengen. Zo geven we de behandeling samen vorm en versterken we de eigen zelfregie van de patiënt.

 

Artikeldatum