Het lukt Ron vandaag amper om uit bed te komen. Zijn relatie is net uit en daarbovenop is hij onverwacht zijn baan verloren. Ron's wereld stort in en alle nare herinneringen uit zijn verleden spelen weer op. Dit is het moment om hulp te zoeken, weet Ron. De opluchting wanneer Ron bij zijn huisarts zit is groot: vanaf nu wordt het beter. Niets blijkt minder waar, want Ron's huisarts vertelt dat de behandelingswachttijd vier maanden is.

Gelukkig voor Ron komt er een gespecialiseerde ggz-cliëntondersteuner op zijn pad. Iemand om mee te praten en die kan helpen bij het regelen van enkele financiële en praktische zaken. Het geeft Ron wat lucht; hij heeft het gevoel dat er al kleine, positieve veranderingen plaatsvinden. De ggz-cliëntondersteuner neemt Ron ook mee naar het Zelfregiecentrum Deventer, waar Ron zijn verdriet en trauma kan delen met lotgenoten en ervaringsdeskundigen. En er is ook ruimte voor grapjes en gezelligheid. Precies wat Ron op dat moment nodig heeft.

Vier maanden later...
Ron werkt inmiddels keihard aan zijn herstel; hij heeft vrienden gemaakt binnen het zelfregiecentrum, volgt met succes een traumabehandeling, neemt deel aan een herstelcursus en denkt na over zijn toekomst, waarin hij overweegt ander werk te zoeken. Het gaat zogezegd de goede kant op. Ik vraag hem hoe zijn leven eruit zou hebben gezien als hij de ggz-cliëntondersteuner niet was tegengekomen. Ron's antwoord is kort en duidelijk: "Dan was ik er niet meer geweest. Ik heb geluk gehad". 

Sinds maart 2020 ervaren meer mensen in Deventer het 'geluk' dat Ron heeft gehad, dankzij een intensieve samenwerking tussen Dimence (ggz-aanbieder) en stichting Vriendendiensten (sociaal domein). Ggz-behandelaren verwijzen cliënten die op behandeling moeten wachten actief door naar de gespecialiseerde ggz-cliëntondersteuners van Vriendendiensten. De cliëntondersteuners pakken problemen op verschillende levensgebieden (vroegtijdig) op, zoals financiën, huisvesting, daginvulling en sociale relaties. Ook bieden ze waar nodig emotionele en praktische ondersteuning. Door deze werkwijze verschuift een deel van de hulp van de ggz naar het sociaal domein. Bovendien doet iedereen waar hij goed in is en dit vult elkaar goed aan.  

De invloed van deze samenwerking op wachttijden is tweeledig: de doorstroom binnen de ggz gaat omhoog doordat behandelaren zich op behandeling kunnen richten en minder op randvoorwaarden. De effectiviteit van de behandeling gaat ook omhoog, omdat cliënten, door 'meer lucht', zich ook beter op de behandeling kunnen richten. Zo ontstaat er meer tijd voor behandeling van nieuwe cliënten.

Deze samenwerking is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Eno zorgverzekeraar, gemeente Deventer en ZonMW en is een mooi voorbeeld van het terugdringen van de ggz-wachttijden door de juiste zorg op de juiste plek te organiseren.

Artikeldatum