Sociale relaties bestaan op verschillende niveaus. Denk aan de kring heel dichtbij iemand, zoals gezin, familie en vrienden, maar ook aan minder hechte relaties, zoals kennissen en collega’s. Daarnaast maak je onderdeel uit van de maatschappij, ben je lid van een sportvereniging, buurthuis, misschien een biljartclub of een lotgenotengroep.

Sociale relaties hebben vaak een positieve invloed op iemands gezondheid, maar het kan ook als belastend worden ervaren (bijvoorbeeld overbelaste mantelzorger). Vaak in de literatuur genoemde voordelen van sociale relaties zijn o.a. dat het de kans op een depressie kleiner maakt, stress verlagend werkt, de levensverwachting verhoogt en dat het een gevoel van zingeving/voldoening geeft. Als sociale relaties als erg belastend worden ervaren door bijvoorbeeld veel verplichtingen of langdurige conflicten, kan het een negatief effect hebben op de fysieke en mentale gezondheid. En mensen die voor hun gevoel niet genoeg betekenisvolle contacten hebben, kunnen zich eenzaam voelen. Dit kan ook leiden tot een slechte mentale en fysieke gezondheid. Investeren in betekenisvolle sociale relaties is dus van groot belang.

Naast onderdeel uitmaken van sociale groepen kun je ook via vrijwilligerswerk een bijdrage leveren aan de samenleving. Een slechte gezondheid kan vrijwilligerswerk bemoeilijken of in de weg staan. Terwijl het doen van vrijwilligerswerk een positief effect heeft op de feitelijke en ervaren gezondheid. Het gevoel van eigenwaarde groeit en gevoelens van stress en eenzaamheid nemen af. Vrijwilligerswerk kun je op veel verschillende manieren invullen. Daardoor is het mogelijk om ook passend vrijwilligerswerk te vinden voor mensen met een gezondheidsprobleem, op verschillende vlakken.

Sociale relaties binnen Dimence

Binnen Dimence spelen sociale relaties een belangrijke rol. Denk aan de familieraad en het ZAG- gesprek. Familie en naasten worden op allerlei manieren betrokken bij het leven en de behandeling van de patiënt. Klinische settings organiseren familiedagen en familiebijeenkomsten, al is er vanwege de coronamaatregelen in het afgelopen jaar een aantal dingen helaas uitgesteld.

Daarnaast zijn er allerlei lotgenotengroepen. Vriendendiensten speelt hierin een heel belangrijke rol. Dat is ook de reden dat wij  Vriendendiensten uitnodigen om de deelnemers te vertellen over de mogelijkheden die zij bieden. Voor deze blog hebben zij het onderstaande stuk tekst verzorgd:

"Vriendendiensten zet zich als onafhankelijke, cliënt gestuurde organisatie in voor mensen met een psychische kwetsbaarheid uit de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte of Voorst (regio Midden-IJssel). Dit doet Vriendendiensten onder andere via maatjesactiviteiten, waarbij een deelnemer op basis van persoonlijkheid, interesses en voorkeuren wordt gekoppeld aan een vrijwilliger om zo samen wat te ondernemen.

Op een laagdrempelige manier vindt zodoende contact plaats, dat bijdraagt aan het zelfvertrouwen, de eigenwaarde en gemoedstoestand. Het maatjeskoppel kan deelnemen aan verschillende activiteiten, al dan niet door Vriendendiensten georganiseerd. Hierdoor kunnen weer meer sociale contacten worden opgedaan en kan het netwerk en vangnet verder groeien.

Naast het bieden van maatjesactiviteiten heeft Vriendendiensten een zelfregiecentrum in Deventer en in Raalte. In het zelfregiecentrum is iedereen welkom en draagt ieder z’n steentje bij. De bezoekers van het zelfregiecentrum zorgen voor het reilen en zeilen van het centrum en samen creëren ze een fijne sfeer. In het centrum staat ontmoeting centraal en kan je als bezoeker vrijblijvend deelnemen aan verschillende activiteiten of zelf een activiteit organiseren. De bezoekers kijken naar elkaar om waardoor er een sociaal vangnet wordt gecreëerd. Ook is het mogelijk deel te nemen aan verscheidene herstelcursussen en -activiteiten, wat groei verder bevordert. Door contact met ervaringsdeskundigen en lotgenoten voelen bezoekers zich gesteund en gesterkt. Iedereen kan er zichzelf zijn.

De activiteiten van Vriendendiensten werken op deze manier preventief: het welzijn, welbevinden, zelfredzaamheid en het zelfstandig blijven wonen van mensen met een ggz- achtergrond wordt bevorderd."

Artikeldatum