Blogs van Kitty Nijboer

Kitty
Kitty Nijboer
Geestelijk verzorger

Stilte

Eén keer in de 14 dagen houd ik een stiltetraining in het Dominicanenklooster voor cliënten van opname Vervolg van de Grasdorpstraat in Zwolle. Op deze dag van de stilte vind ik het leuk om hierover eens iets te schrijven.

Lees meer over Stilte