Het contact herstellen met familie na een psychose

Vorige maand vond een familiemiddag plaats van onze Deeltijd Eerste Psychose aan de Grasdorpstraat in Zwolle. Deze familiemiddag biedt een kijkje in de keuken van de deeltijdbehandeling voor jonge mensen die een psychose hebben gekregen. Een middag georganiseerd voor mensen die vaak het dichtst bij deze jongeren staan. Ouders, broers en zussen en andere belangstellenden kregen uitleg over waar hun dierbare bij ons mee bezig is. De middag was een mix van praten, elkaar ontmoeten, hardlopen, concrete doelen stellen en uitvoeren. Kortom: het oppakken van de draad na een ingrijpende ervaring. De uitleg kwam niet alleen van de behandelaren, maar ook van de deelnemers zelf, die konden laten zien wat ze drie dagen per week doen.

Ook dit jaar werd duidelijk dat ieders betrokkenheid belangrijk is: dat mensen vanaf het begin worden betrokken bij de behandeling van hun dierbare en kennis krijgen over wat een psychose is. Samenhangend behandelen betekent niet alleen samenhang tussen hulpverleners, maar ook samenhang tussen alle betrokkenen. Om die reden nodigen wij altijd de familie van de deelnemers uit voor familiegesprekken. Want een psychose maakt het onderling contact kwetsbaar.

Ook naasten kunnen afstand nemen als ze geen contact kunnen maken met hun dierbare. Dit moeizame contact kan eenzaam aanvoelen voor alle partijen.

Een psychose is bij uitstek een ziekte die zich laat zien in het contact. Als u ervan overtuigd bent dat er iets aan de hand is, er een complot of een bedreiging is, of als u dingen ziet die anderen niet zien, dan is het moeilijk om in contact te blijven met uw omgeving als die uw overtuiging niet deelt. Mensen met een psychose zijn vaak geneigd zich terug te trekken of komen alleen te staan, bijvoorbeeld omdat ze angstig worden van wat ze meemaken. Ook naasten kunnen afstand nemen als ze geen contact kunnen maken met hun dierbare. Dit moeizame contact kan eenzaam aanvoelen voor alle partijen.

Zelf ben ik als psychiater werkzaam binnen het team bipolaire en psychotische stoornissen aan de Grasdorpstraat in Zwolle. Binnen onze behandeling hebben jonge mensen die een eerste psychose hebben doorgemaakt de kans om met elkaar in contact te komen en anderen te ontmoeten die een vergelijkbare ervaring hebben gehad. Maar het is ook de kans om het contact met hun omgeving te herstellen; door in gesprek te raken, door uitleg en begrip te krijgen, door de psychose te behandelen, proberen uit te zoeken waar deze psychose vandaan komt en door weer in beweging te komen.

En zoals ook weer bleek op de familiemiddag: de support ván de naaste omgeving en onze support aan de naaste omgeving is zeer belangrijk.

Artikeldatum