E-health binnen Dimence, alles kán maar er gebeurt weinig

De titel van deze blog was ook de titel van mijn eindverslag voor mijn opleiding Master of Business Administration (MBA). Op 2 september heb ik met de verdediging van deze scriptie mijn opleiding afgerond. Prikkelend is deze titel wel. Kan alles? Gebeurt er vrijwel niets?

Wat is e-health eigenlijk? E-health is het gebruik van nieuwe ICT om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen en/of te verbeteren. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan de online zelfhulptesten, social media, portalen die ontwikkeld worden, virtual reality en serious games. Ik heb er bewust voor gekozen om de titel zo prikkelend te maken omdat er de afgelopen jaren veel over e-health geschreven is, maar het in de praktijk blijkt dat er nog niet veel e-health wordt ingezet.

Innovatie en ontwikkeling moeten een belangrijke plek gaan innemen binnen de bedrijfscultuur van Dimence

Nadat ik literatuuronderzoek en veldonderzoek heb gedaan heb ik ook oplossingen en alternatieven beschreven. Innovatie en ontwikkeling moeten een belangrijke plek gaan innemen binnen de bedrijfscultuur van Dimence. Daar begint het mee. Om dit te realiseren is het van belang dat van bovenuit de organisatie de aandacht en het enthousiasme over e-health uitgedragen wordt, maar ook dat van onderuit er door medewerkers en patiënten gevraagd wordt om bepaalde e-health applicaties in te zetten.

  • Hoe lang zou het nog duren voordat de eerste patiënt bij een nieuwe aanmelding niet meer alle gegevens door zijn verwijzer op laat sturen maar de behandelaar laat koppelen met zijn online dossier, waar hij zelf eigenaar van is?
  • Hoe lang zou het nog duren voordat een patiënt vraagt of zijn gezondheidsgegevens die verzameld worden met zijn smartwatch en telefoon uitgelezen kunnen worden door de behandelaar?
  • Hoe lang zou het nog duren voordat de eerste patiënt vraagt of hij een deel van zijn behandeling, in verband met reistijd, online kan volgen?

Vragen die de toekomst uit zal wijzen. Goed om hierop voorbereid te zijn. Ik sluit mijn verdediging daarom ook af met: E-health binnen Dimence, alles kán, starten dan!

Renze van den Noort is teamleider Topreferente ggz, waar het Cluster Ontwikkelingsstoornissen (COS) een onderdeel van is. High care/medium care (HCMC) en langdurig behandelen zijn afdelingen binnen het COS. 

Artikeldatum