Zoeken

Het SCBS Bipolaire Stoornissen heeft een lange traditie in verplegingswetenschappelijk onderzoek. De onderzoekslijn 'Bipolair en zelfmanagement' zich gericht op 2 deelgebieden: verpleegkundige zorg op de klinische afdeling en zelfmanagement bij bipolaire stoornissen. 

Informatie Autisme

Het is niet gemakkelijk om in één woord aan te geven wat autisme is. Het komt namelijk in veel varianten en gradaties voor. Daarom wordt er meestal ook gesproken over autisme-spectrumstoornissen (ASS).

Informatie Feiten over autisme

Autisme komt in veel gradaties en varianten bij ongeveer 1% van de volwassenen voor. Daarom wordt er ook gesproken over autisme-spectrumstoornissen (ASS). Dit is de formele term voor autisme volgens de DSM-5.

Beperkingen in het contact en de communicatie met andere mensen

Het contact tussen iemand met autisme en anderen verloopt vaak stroef en voelt voor mensen met autisme vaak niet als natuurlijk en soepel. Er kan sprake zijn van wederzijds onbegrip, tenzij de andere partij heel vertrouwd is.

Autisme ontstaat voor of tijdens de geboorte als gevolg van een complex en dynamisch samenspel van erfelijkheids- en omgevingsfactoren. Volgens de huidige inzichten wordt ca. 50-60% bepaald door erfelijkheid. Het gaat vaak om zeer kleine chromosomale veranderingen.

Informatie Feiten over ADHD

Veel mensen kennen wel iemand die het moeilijk vindt om de aandacht bij een taak of gesprek te houden, heel impulsief is of bijzonder druk gedrag vertoont. ADHD komt dan ook veel voor.

Informatie Kenmerken van ADHD

De belangrijkste kenmerken van ADHD:

  • Aandachtstekort
  • Hyperactiviteit  
  • Impulsiviteit 

Symptomen van aandachtstekort:

Informatie Oorzaken van ADHD

Erfelijkheid

Erfelijke factoren spelen een belangrijke rol bij ADHD. Als een broer of zus van een eeneiige tweeling ADHD heeft, is de kans 50% tot 80% dat de ander het ook heeft.