Zoeken

De politie hanteert de definitie: iemand die gedrag vertoont waarmee hij zichzelf of een ander in gevaar brengt en/of een bedreiging is voor de openbare orde en veiligheid waarbij een al dan niet tijdelijk oordeelsvermogen aanwezig is (Abraham en Nauta, 2014).

Veel therapeuten en artsen vinden het lastig om patiënten met onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten te behandelen. Dit kan komen door een gebrek aan kennis, zegt ook Lineke Tak, psychiater bij Dimence. Daarom is dit handboek ontwikkeld.

Het actieplan is getekend door onder andere het ministerie van Volksgezondheid Welzijn & Sport, Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Vereniging van Psychiaters, het Landelijk Platform Psychische Gezondheid MIND en het Nederlands Instituut voor Psychologen.

Jeroen woont sinds afgelopen maandag in de compacte woning. In de buurt waar zijn huisje staat ontstond roddel en achterklap. Jeroen heeft er gelukkig niet veel van meegekregen. En hij snapt er ook niets van.

‘Mensen die zich eerst afzonderden, bloeien zichtbaar op als er een kat op tafel komt’, aldus Marechal. ‘Ze reageren dan wél, met een minimale oogbeweging of door de kat aan te raken of zelfs op te pakken.

Teamleider Co Engelsman, teamleider Bipoliare en Psychotische stoornissen, heeft voor zijn opleiding tot sociaal psychiatrisch verpleegkundige een vakblad gemaakt, samen met medestudenten Martine van der Meer, Janita Vierhoven en Janine Bruinsma.

Verschillende gerenommeerde sprekers gaan dieper in op het onderwerp kwetsbaarheid en herstel. Zo licht Professor Andries Baart aan de hand van zijn presentietheorie- en benadering toe wat een medemens altijd nodig heeft; ook als er geen herstel mogelijk is.

Van Wijngaarden gaf een inspirerende lezing op het CCE Podium, van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). ‘Wat maakt nou dat een persoon verslaafd is geraakt?

Het RIBW (Regionale Instelling Begeleid Wonen) komt in de oude Vrouwenarbeidsschool in Deventer. De briefschrijver is bang voor overlast in de vorm van drugscontacten en manieren waarop de patiënten hun verslaving kunnen bekostigen.