De subdoelstellingen zijn:
   • Zo snel mogelijk starten van hulp: aansluitend bij wat iemand nodig heeft en waar de minste wachttijd is;
   • Voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen;
   • Elkaar en elkaars zorgaanbod beter leren kennen, kennis delen en afspraken maken over doorverwijzen;
   • Verkorten van de gemiddelde wachttijd en het terugbrengen van de variatie in wachttijd van de
     deelnemende organisaties.

De Transfertafel Zwolle en Midden IJssel en Triagetafel Twente zijn multidisciplinaire overleggen met diverse partijen en aanbieders vanuit de verschillende domeinen. Het is een plek waar een case van een persoon op de wachtlijst ingebracht kan worden om advies over te geven of zoeken naar een passende plek voor zorg.​ Wanneer sprake is van een lange wachtlijst maar zorg op korte termijn nodig is, worden ook de transfermogelijkheden besproken. Tijdens het overleg maken we gebruik van elkaars expertise​ en zorgen we voor kortere lijnen zodat we elkaar beter leren kennen​.

Balk

 

Transfertafel Zwolle

Meer informatie over de Transfertafel Zwolle en het inbrengformulier vind je hier. Het aanmelden van een casus kan door het formulier te mailen naar de coördinator, Maaike Heijnis: m.heijnis@dimence.nl.

Transfertafel Zwolle
Triagetafel Twente

Triagetafel Twente 

Wil je meer weten of de Triagetafel Twente? Kijk dan op de website www.triagetafeltwente.nl. Het intakeformulier voor het inbrengen van casuïstiek is hier te downloaden. Het ingevulde intakeformulier Triagetafel kan gemaild worden naar aanmelding@triagetafeltwente.nl 

Transfertafel Midden IJssel 

Een casus inbrengen bij de Transfertafel Midden IJssel kan door het invullen van dit formulier. Het ingevulde formulier mag gemaild worden naar: transfertafelmiddenijssel@dimence.nl. Meer informatie over de Transfertafel Midden IJssel is te vinden in de informatieflyer

Transfertafel Midden IJssel
Balk

 

Downloads

Aanmeldformulier Midden IJssel

Informatieflyer Transfertafel Midden-IJssel

Meer informatie Transfertafel Zwolle + inbrengformulier

Infographic Transfertafel Zwolle

Infographic Triagetafel Twente

Infographic Transfertafel Midden IJssel