Team Ziekenhuispsychiatrie Deventer

Patiënten met zowel een psychiatrische als lichamelijke aandoening zijn vaak zieker, hebben meer zorg nodig en functioneren minder goed in het dagelijks leven dan mensen met alleen een psychiatrische of lichamelijke aandoening. Bij tenminste 25 procent van de volwassen patiënten in het ziekenhuis is er naast een lichamelijke aandoening ook sprake van een psychiatrische stoornis en/of gedragsproblemen. 

Het team Ziekenhuispsychiatrie biedt verschillende psychiatrische behandelingen voor patiënten die klinisch zijn opgenomen in het Deventer Ziekenhuis of die poliklinisch zowel somatische als psychiatrische hulp nodig hebben. 

Daarnaast werken wij intensief samen met de afdelingen op de Rielerenk, waardoor acute psychiatrische zorg snel opgepakt kan worden. Wij worden in consult gevraagd bij alle psychiatrische problematiek, of verdenking hierop, en gedragsproblematiek binnen het Deventer Ziekenhuis. Daarnaast nemen wij deel aan multidisciplinaire overleggen en geven onderwijs aan artsen en verpleegkundigen van het Deventer Ziekenhuis. Wij overleggen met ketenpartners voor zorg op maat en regelen een juiste verwijzing en goede overdracht naar de psychiatrische nazorg.

We zijn 7 dagen in de week, 24 uur per dag bereikbaar. 

 

Locaties