Team Ambulante Behandeling Ouderen Deventer

Bij een ambulante behandeling heeft u regelmatig gesprekken met uw behandelaar, thuis of bij Dimence. Ook digitale contactvormen, zoals het volgen van online modules of beeldbellen, kunnen onderdeel uitmaken van uw behandeling. 

Het doel van ambulante behandeling is altijd zoveel mogelijk herstel voor u en uw naasten. We streven naar het verminderen van uw klachten of leren u er zo goed mogelijk mee om te gaan. Uw behandelaar kan adviseren om naast individuele gesprekken uw behandeling te intensiveren met een groepstherapie. Ambulante behandeling kan uitgevoerd worden door verschillende disciplines zoals psychiaters, (neuro)psychologen, specialisten (ouderen)geneeskunde, verpleegkundig specialisten, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en ervaringswerkers. Bij team Ambulante Behandeling Ouderen heeft u veelal te maken met de sociaal psychiatrisch verpleegkundige. 

Samen met u en uw naasten wordt op basis van de diagnose en hulpvraag bepaald wat de beste behandeling is. 

 

Meer informatie

Ambulante zorg ouderen ggz

Onze medewerkers

Irma Veldman

gespecialiseerd vaktherapeut