Herstel vanaf de eerste dag

Wanneer je in aanmerking komt voor hulp van het FACT-team heb je vaak al langere tijd contact met de geestelijke gezondheidszorg. Het gaat om langdurende en vaak blijvende psychiatrische klachten waarvoor kortdurende behandelvormen niet voldoende zijn. Het FACT-team werkt actief samen met alle betrokken partijen (bijvoorbeeld gemeente, RIBW, politie e.d.) om de zorg te optimaliseren.

Doelgericht aan de slag

Na doorverwijzing door de huisarts of een andere hulpverlener krijg je een eerste gesprek. Samen nemen we de verschillende levensgebieden door en staan we stil bij jouw wensen of problemen. Het gaat dan bijvoorbeeld over wonen en vrije tijdsbesteding, sociale contacten, familie, seksualiteit of financiën. Vervolgens bekijken we samen wat je nodig hebt om je doelen te realiseren en hoe wij je daar het beste bij kunnen helpen. Na dit eerste gesprek hoor je wie de zorgcoördinator en regiebehandelaar wordt.

Betrekken van naasten

Een goed sociaal netwerk om je heen is heel belangrijk voor jouw herstel. Familie of andere belangrijke personen of instanties worden daarom in overleg met jou hierbij betrokken.

Behandelaanbod

  • CGT
  • ACT
  • EMDR
  • Psychodiagnostisch onderzoek
  • Farmacotherapie
  • Herstelgroep
  • Wandelgroep olv ervaringsdeskundige
  • IPS
  • E health
  • Somatische screening

Onze medewerkers

Driesje van de Kamp

Driesje van de Kamp

teamleider 2
Renate Slager

Renate Slager

sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV)