Team Centrum voor Neuropsychiatrie

Het Centrum voor Neuropsychiatrie biedt diagnostiek en behandeling aan volwassenen met neuropsychiatrische problemen, zoals niet-aangeboren hersenletsel, MS en Parkinson. Daarnaast bieden we consultatie aan professionals.

Soms is er een vermoeden van hersenletsel en is er behoefte aan uitgebreide diagnostiek. Voorbeelden van neuropsychiatrische verschijnselen zijn depressie, angst, impulsiviteit en agressie, psychose of persoonlijkheidsverandering. Daarnaast kunnen er psychosociale of arbeidsgerelateerde problemen zijn. 
We bieden zorg aan volwassenen vanaf 18 jaar. Ouderen met neurodegeneratieve aandoeningen zoals dementie kunnen we niet verder helpen.
 

Wat bieden we?

  • Gespecialiseerde ziektediagnostiek en zorgdiagnostiek. Dit kan bestaan uit psychiatrisch onderzoek, neuropsychologisch onderzoek, beeldvormend onderzoek en milieuonderzoek. Er wordt gewerkt op basis van stepped care, dit betekent dat er niet meer onderzoek wordt gedaan dan nodig is om tot een conclusie te komen over de aard en ernst van de klachten.
  • Behandeling door een multidisciplinair team. We kunnen bij je thuis komen, indien de afstand tot Zwolle niet te groot is. 
  • Consultatie voor externe instellingen en andere afdelingen binnen Dimence. 

Verwijzing

Patiënten kunnen worden verwezen vanuit de 1e en 2e lijn. Ook patiënten die al bij Dimence in behandeling zijn, kunnen bij ons terecht voor second opinion of advies. Indien nodig kan de behandeling door ons worden overgenomen. Wij zijn laagdrempelig bereikbaar voor overleg.

Onze medewerkers

Irma Veldman

gespecialiseerd vaktherapeut

Locaties