Team Spoed Medium Care Zwolle

Een opname op de Spoed Medium Care Zwolle vindt plaats wanneer een de zorg in de thuissituatie tijdelijk niet toereikend is. De behandeling is gericht op het stabiliseren en herwinnen van het eigen functioneren, zodat de patiënt zo snel mogelijk weer terug kan keren naar de eigen woonsituatie. 

Een opname wordt bepaald door het team Intensive Home Treatment in samenspraak met de patiënt, diens naasten en de betrokken behandelaar.