De State

Team De State is onderdeel van Huis aan de Dijk (gebouwnummer 22). U verblijft hier wanneer u een psychiatrische aandoening heeft, die langerdurende specialistische behandeling nodig heeft en waarbij u afhankelijk bent van zorg, bijvoorbeeld door een lichamelijke beperking of hulpbehoevendheid. In principe is Huis aan de Dijk een locatie voor mensen ouder dan 65 jaar. 

De State refereert aan functioneren op niveau. Elke nieuwe aanmelding voor Huis aan de Dijk wordt in het milieu instroom opgenomen. Hier wordt gekeken bij welk milieu uw hersteldoelen het beste passen. Ondertussen wordt u passende zorg geboden. In theorie kunt u dit milieu overslaan wanneer er een plek vrij is op een passend milieu, waarvoor er geen wachtenden zijn. 

In het milieu hoge mate van zelfredzaamheid/uitstroom staat zelfstandig en autonoom functioneren voorop, maar ADL-zelfstandig zijn is geen vereiste. We gaan hier uit van de vaardigheden die u bezit en daarnaast kijken we naar wat u nog zou willen of kunnen aanleren. Samen maken we een plan hiervoor. 

Informatiefolder Huis aan de Dijk

Onze medewerkers

Hanneke Lebbink

Hanneke Lebbink

Locaties