SCBS Psychiatrie en Zwangerschap

Voor wie?

SCBS Psychiatrie en Zwangerschap is er voor alle vrouwen met psychiatrische klachten die zwanger zijn of een kinderwens hebben. Geen enkele zwangerschap is geheel zonder risico’s voor moeder en kind. Maar wanneer er sprake is van psychiatrische problemen kan dit risico groter zijn.

Binnen SCBS Psychiatrie en Zwangerschap wordt advies, behandeling en begeleiding gegeven. Vanzelfsprekend samen met hun partner/naastbetrokkene. Tijdens de kinderwensperiode vindt dit plaats binnen de Kinderwenspoli. Bent u zwanger? Dan biedt de poli Psychiatrie en Zwangerschap begeleiding tot 3 maanden na de bevalling.

Kinderwenspoli

De Kinderwenspoli is een onderdeel van de poli Psychiatrie en Zwangerschap van het SCBS. De Kinderwenspoli informeert over en begeleidt u bij de keuze voor een zwangerschap en het daaropvolgende proces. Vragen over risico’s, erfelijkheid en medicatie worden besproken. Het besluit om wel of niet zwanger te worden, maakt u natuurlijk zelf. Verder informeert de poli over voorzorgsmaatregelen die u kunt nemen om de risico’s voor zowel moeder als kind in de zwangerschap en na de bevalling zo klein mogelijk te houden.

Medicatiegebruik tijdens de zwangerschap heeft voordelen. U heeft bijvoorbeeld een kleinere kans op een terugval tijdens de zwangerschap of daarna. Daardoor kunt u beter voor uzelf en uw (ongeboren) kind zorgen en is het opbouwen van een band met uw kind makkelijker. Medicatiegebruik tijdens de zwangerschap heeft ook nadelen. U krijgt meer medische controles en borstvoeding wordt bij sommige medicijnen afgeraden. Ook kan er een afwijking ontstaan bij uw kind of kunnen er  onthoudingsverschijnselen optreden. Als er problemen bij uw kind ontstaan tijdens of na de zwangerschap kunt u zich erg schuldig voelen. Het wel of niet blijven gebruiken van medicijnen tijdens uw zwangerschap is dus geen eenvoudige keuze.

De Kinderwenspoli helpt u door goede voorlichting waardoor u een afgewogen keuze kunt maken.

POP-poli

Voor zwangere vrouwen met een psychiatrische stoornis biedt SCBS Psychiatrie en Zwangerschap in samenwerking met het Deventer Ziekenhuis een eenmalig multidisciplinair contact met nadruk op psychiatrische, verloskundige en gynaecologische risico’s en aanvullende behandelopties.

In de POP-poli werken gynaecologen, psychiaters, verpleegkundig specialisten ggz, kinderartsen, verloskundigen en medisch maatschappelijk werkenden nauw samen. Zij brengen een advies voor behandeling uit en dragen daar waar nodig zorg voor verwijzing naar aanvullende behandelmogelijkheden voor vrouwen met psychiatrische problematiek. De POP-poli is te bezoeken in het Deventer Ziekenhuis, na verwijzing door uw huisarts of verloskundige.

Behandelmogelijkheden

Voorbereiding op de bevalling en de eerste periode na de zwangerschap is van groot belang. Een zwangerschapsplan vormt een gedegen voorbereiding op de periode van zwangerschap, bevalling en de periode na de bevalling. Dit plan wordt vanzelfsprekend samen met patiente én haar partner/naastbetrokkene opgesteld. In het zwangerschapsplan worden alle risico’s, beschermende en beïnvloedende factoren in kaart gebracht en worden passende oplossingen en acties beschreven.

De poli Psychiatrie en Zwangerschap van het SCBS werkt nauw samen met andere zorgverleners rondom de zwangerschap. Zo kunt u snel worden doorverwezen als dat nodig is. De poli Psychiatrie en Zwangerschap biedt begeleiding tot 3 maanden na de bevalling.

'Zwanger en Dan' cursus

In samenwerking met Impluz biedt SCBS Psychiatrie en Zwangerschap de cursus ‘Zwanger en Dan’ aan.

Zwanger en Dan is een cursus die wekelijks wordt aangeboden. De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagochtend en er kunnen 6 tot 8 aanstaande moeders aan deelnemen. Het helpt om de zwangerschap, de bevalling en het aanstaande moederschap met meer vertrouwen en minder klachten tegemoet te zien. De cursus wordt verzorgd door diverse hulpverleners. Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen verzorgen een deel van het programma en daarnaast worden, afhankelijk van het thema dat besproken wordt, andere deskundigen ingezet. Bijvoorbeeld een psychiater, diëtist, fysiotherapeut, verloskundige of kraamverzorgster. De cursus wordt aangeboden in Deventer.

Wilt u meer informatie over 'Zwanger en Dan'? Neemt u dan contact op met José van der Kooij via 0546 684 179 of scbs@dimence.nl.

Links

  • POPpoli: Het POP (Psychiatrie Obstetrie en Paediatrie) expertise centrum in Amsterdam heeft een informatieve website voor zowel hulpverleners als patiënten.
  • http://www.lareb.nl/Teratologie Medicatie en zwangerschap
  • LKPZ: het landelijk kenniscentrum voor Psychiatrie en Zwangerschap
  • Mind2Care: De Mind2Care vragenlijst is gemaakt om tijdens de zwangerschap te vragen naar hoe het met de zwangere cliënt gaat, zowel lichamelijk als psychisch.