Daarom start op 11 oktober 2021, op Coming Out Day, de Regenboog Alliantie Dimence Groep (RAD). Op Coming Out Day benadrukken we dat iedereen het hele jaar door zichzelf moet kunnen zijn. En dat is waar de Regenboogalliantie voor staat. 

Doelen

Binnen de Dimence Groep wil de Regenboog Alliantie ervoor zorgen dat er LHBTIAQ+ -vriendelijke zorg en - werkomgeving wordt geboden. De Alliantie wil dat cliënten, naasten én werknemers zich veilig en gezien voelen en streeft naar diverse en inclusieve aandacht met betrekking tot de doelgroep. 

De Alliantie streeft naar gelijkheid en emancipatie. Het wil dat alle zorgmedewerkers binnen de Dimence-groep zich het belang van het thema genderidentiteit en geaardheid realiseren, er kennis over-  en aandacht voor hebben in hun bejegening, behandeling en begeleiding.

Plannen

De Regenboog Alliantie wil dat iedereen zich veilig en thuis voelt in de organisatie. Om dit te realiseren, zijn de volgende plannen opgesteld:

  • Zichtbaarheid van LHBTIQ+ vergroten binnen de Dimence Groep door middel van diverse vormen van communicatie, bijvoorbeeld door middel van social media en interne communicatie.
  • Het behalen van het 'Roze Loper Certificaat' met als eerste locatie Lorna Wing.
  • Kennisbijeenkomsten organiseren voor zorgprofessionals, cliënten en naasten
  • Een kenniscentrum inrichten op het intranet voor informatie en consultatie over dit thema binnen de zorg.
  • Gender neutrale aanduidingen aanbrengen bij bijvoorbeeld toiletten, maar ook op formulieren (M/V/X) of binnen User.
  • Betrokkenheid bij LHBTIQ+ gerelateerde evenementen en bijeenkomsten, zoals Pride Week, Coming-Out dag of Paarse Vrijdag. 

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderwerp? Mail dan naar regenboogalliantie@dimencegroep.nl.