Op de locatie Viderus bieden we hulp aan volwassenen en ouderen, met psychische problemen en naastbetrokkenen. Deze locatie biedt ambulante behandeling en dagbehandeling. Ambulante behandeling betekent dat je regelmatig gesprekken heeft met jouw behandelaar, thuis of bij Dimence. Je behandelaar is meestal een psychiater, een psycholoog of een verpleegkundige. Bij een ambulante behandeling leef en slaap je thuis. Dagbehandeling betekent dat je een aantal dagdelen per week behandeling krijgt bij Dimence. De behandeling kan individueel plaatsvinden of in een groep.  

Parkeren

Er is een klein aantal parkeerplekken bij het gebouw. Je kunt ook gebruik maken van het parkeerterrein van het nabij gelegen ziekenhuis.