Monumentstraat

Deze locatie biedt ambulante behandeling, deeltijdbehandeling en klinische zorg. Ambulante behandeling betekent dat je regelmatig gesprekken hebt met jouw behandelaar, thuis of bij Dimence. De behandelaar is meestal een psychiater, een psycholoog of een verpleegkundige. Je leeft en slaapt thuis. Deeltijdbehandeling bestaat uit een aantal dagdelen per week. De behandeling kan individueel plaatsvinden of in een groep.

Een van de onderdelen van deze locatie is het psychiatrisch dienstencentrum (PDC). Het centrum biedt onder meer een tweedaagse deeltijdbehandeling. Het team bestaat uit verschillende disciplines: psychiater, psycholoog, maatschappelijk werker, anios, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, verpleegkundige, activiteitenbegeleider, muziektherapeut en een psychomotorisch therapeut. Hiermee onderscheidt het team zich van andere PDC’s. 

Bereikbaarheid

In de omgeving van deze locatie kun je beperkt vrij parkeren. Van 12.30 tot 13.00 uur wordt er pauze gehouden op deze locatie, je hebt dan kans dat er niemand aan de balie zit. Vanaf station Raalte kun je deze locatie binnen enkele minuten lopend bereiken. Ook per fiets is deze locatie goed bereikbaar.