Hagenvoordestraat

Op deze locatie bevinden zich 20 appartementen. Hier bieden we zorg aan complexe psychiatrische problematiek op het gebied van o.a. psychotische stoornissen, stemmingsstoornissen, comorbide verslavingsproblematiek, angststoornissen, ontwikkelingsstoornissen en ernstige persoonlijkheidsproblematiek. Voor alle patiënten geldt dat kortdurende intramurale behandeling niet toereikend was en ambulante zorg ook niet. Na behandeling kunnen de patiënten uitstromen terug naar hun eigen huis (indien nodig met ondersteuning van het FACT), een RIBW voorziening of een woonvorm gespecialiseerd in de betreffende problematiek.

Bereikbaarheid en parkeren

Je kunt in de omgeving van deze locatie vrij parkeren. Vanaf station Zwolle kun je de bus nemen naar deze locatie en uitstappen bij de bushalte Nijenhuislaan. Ook per fiets is deze locatie goed bereikbaar. 

Kijk voor het plannen van je reis naar de locatie met het openbaar vervoer bij www.9292.nl