We laten jaarlijks onderzoeken door de certificerende instelling DEKRA of de organisatie dit continue verbeteren in de praktijk ook laat zien. Informatiebeveiliging en privacy is ook in de zorg zeer belangrijk, dit maakt deel uit van deze jaarlijkse audits. 

Kwaliteitssysteem

Het kwaliteitssysteem van de Dimence Groep, waar Dimence onder valt, is HKZ-ISO 9001 gecertificeerd en voor de informatieveiligheid heet het NEN 7510. De resultaten van onze zorg- en dienstverlening zijn dan ook geen toevallige uitkomsten, maar een gevolg van de beheersing van processen en werken volgens onze strategische koers Dimence 2021-2025 Samen Veerkrachtig

Dekra certificaat Dekra 3  
Keurmerk kwaliteit Keurmerk kwaliteit 2  

 

 

HKZ DEKRA certificaat en rapportage

HKZ GGZ_2131317_NL_2022

HKZ DEKRA rapportage 2021

NEN certificaat en rapportage

NEN 7510_2218643_NL_2022

NEN 7501 DEKRA rapportage 2021

Kwaliteitsstatuut

Met het kwaliteitsstatuut willen wij onze visie uitdragen van wat wij vinden dat goede zorg is. De kern van kwalitatieve zorg ligt erin hoe medewerkers daar samen met de patiënt invulling aan geven. Het kwaliteitsstatuut van de Dimence Groep stelt financiers en andere toetsende instanties in staat zich een oordeel te vormen over de kwaliteit van zorg zoals die door de stichtingen van de Dimence Groep wordt geboden. Het dient ook als kader voor werkafspraken binnen de instelling en/of het professioneel netwerk. 

Veilige zorg

Het onderwerp veiligheid staat bij de stichtingen van de Dimence Groep hoog op de agenda. Het is nooit af. Risicomanagement is daarbij cruciaal; mogelijke en bestaande risico’s brengen we in kaart. We houden deze risico’s scherp in het oog om in te kunnen grijpen wanneer dat nodig is. We blijven ons inzetten voor het terugdringen van dwang- en drangmaatregelen in de zorg en het continu verbeteren van de veiligheid van onze patiënten, medewerkers en bezoekers.

Privacy

Wanneer patiënten en cliënten te maken hebben met hulpverleners in de gezondheidszorg, willen zij graag volledig op hen kunnen vertrouwen. Zij kunnen ook verwachten dat hun deskundigheid op orde is en dat hun privacy beschermd is en blijft. De Dimence Groep en alle stichtingen die bij de Dimence Groep horen, houden zich daarom strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is.
In dit document vertellen wij u graag hoe wij de privacy waarborgen.