Verwijzers en ketenpartners - Intensive Home Treatment

Voorheen was je bekend met de crisisdienst van Dimence. De crisisdienst als zodanig bestaat niet meer, omdat deze crisisfunctie is opgegaan in het team Intensive Home Treatment (IHT) van Dimence. Het IHT-team biedt naast crisisbeoordelingen ook de mogelijkheid om gedurende 6 weken intensieve zorg te bieden, aanvullend op een reeds ingezette behandeling.

Intensive Home Treatment

Het IHT-team levert een belangrijke bijdrage om mensen met ernstige psychiatrische problemen in hun thuissituatie te begeleiden en behandelen. Beter worden doe je thuis, is het uitgangspunt van het IHT-team van Dimence. We werken opnamevoorkomend en opnameverkortend en zijn in staat om snel en adequaat te reageren op een psychiatrische crisis bij mensen in hun eigen omgeving. We bieden de patiënt behandeling en ondersteuning en betrekken ook hun naasten daarbij. Deze hulp kan geboden worden totdat de crisis voldoende is afgewend (met een maximale duur van 6 weken) en de patiënt weer voldoende heeft aan ambulante behandeling. De behandeling wordt geboden daar waar de patiënt zich het meest veilig voelt. We komen thuis bij de patiënt, maar het is ook mogelijk om op een andere locatie af te spreken, bijvoorbeeld op een locatie van Dimence, op de locatie van de verwijzer of op een andere locatie waar de patiënt verblijft.

Doel

Het IHT-team wil de psychiatrische crisis oplossen en de patiënt helpen in het herstel. Dat doen we samen met de patiënt, zijn naasten en de behandelaar waar de patiënt reeds in zorg is.

Het IHT-team wil de crisis bestrijden en heeft hierbij twee doelen:

  • Opname voorkomen : Het IHT-team wil samen met de patiënt een opname proberen te voorkomen. We bieden intensieve en op de (thuis)situatie afgestemde zorg, zo nodig in combinatie met een groepsprogramma.
  • Opname verkorten: Als een opname toch nodig is, dan bespreken we met de patiënt, zijn systeem en de betrokken behandelaar wat er nodig is om de opname zo kort mogelijk te laten duren, en wat er nodig is om weer thuis te kunnen zijn.

Voor wie?

De inzet van het IHT-team is bedoeld voor volwassenen met ernstige psychiatrische problematiek in een (dreigende) crisis, waarbij reguliere zorg (tijdelijk) onvoldoende is en er (kortdurend, maximaal 6 weken) intensievere behandeling geboden moet worden. Bij een verzoek tot crisisbeoordeling vanaf 17.00 uur en in het weekend geldt geen leeftijdsgrens.

Wie kunnen aanmelden / wie zijn verwijzers?

De inzet van het IHT-team valt onder de specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ). Formele verwijzer is de huisarts. Andere verwijzers kunnen verwijzen afhankelijk van de samenwerkingsafspraken die gemaakt zijn met Dimence.

De naaste omgeving

Hulpverleners denken vaak dat het voor het systeem te zwaar is om een ernstig zieke patiënt in de thuissituatie te behandelen en te begeleiden. Zowel uit de praktijk als uit onderzoek blijkt dat naasten heel veel aankunnen, zolang ze weten dat er te allen tijde een hulpverlener te bereiken is. Vaak vinden naasten het prettig om actief betrokken te blijven bij de behandeling van de problemen van de patiënt. Daarnaast is het van groot belang om de naaste omgeving goed te betrekken bij de behandeling en om ook hun gezondheid en draagkracht te optimaliseren. Intensieve samenwerking tijdens een crisissituatie biedt vaak ook kansen om de relatie tussen de patiënt, zijn naasten en de hulpverleners te versterken.

Het IHT-team

Het team is een multidisciplinair team dat bestaat uit professionele hulpverleners; psychiater, (gespecialiseerde) verpleeg-kundigen en eventueel psycholoog en ervaringsdeskundige.

Beoordeling

Voor het beoordelen van het psychiatrisch toestandsbeeld van de patiënt kun je als verwijzer het IHT-team inroepen. Deze beoordeling kan een eenmalig crisiscontact zijn, maar ook een eerste inschatting om te beoordelen of het IHT-team ingezet moet worden om de reeds geboden zorg te intensiveren.

Begeleiding en behandeling

De begeleiding en behandeling richten zich op het oplossen van de crisissituatie. Afhankelijk van de oorzaak van de crisis kunnen we op verschillende manieren behandeling bieden, om de patiënt en de mensen in zijn omgeving te ondersteunen. Onze insteek is om kwetsbaarheid te verminderen, veerkracht te versterken en de patiënt (en zijn systeem) te leren omgaan met de problemen die hij ervaart. Dat kan in de vorm van behandeling met medicatie, praktische ondersteuning, individuele gesprekken, een groepsbehandeling of in een andere vorm die het beste bij de patiënt (en zijn systeem) past. Medewerkers van het IHT-team kunnen bij de patiënt thuis komen, eventueel dagelijks (en meerdere keren per dag) zo nodig ‘s avonds of in het weekend. We bieden ook telefonisch contact voor overleg en advies.

Inzetbaarheid

Het IHT-team is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. De duur van de intensieve behandeling door het IHT-team is maximaal 6 weken. In de loop van die weken evalueren we steeds de geboden begeleiding en behandeling en bespreken we hoe de vervolgbehandeling eruit kan zien. Indien mogelijk zullen we je hier zoveel mogelijk bij betrekken.

Aanmeldingsprocedure

Aanmelding voor crisisbeoordeling

Wanneer u een verzoek wilt doen voor een crisisbeoordeling, kunt u telefonisch contact opnemen met het IHT-team in uw regio. Dit kan 7 dagen per week, 24-uur per dag. Daarnaast ontvangen we graag een verwijzing via zorgmail of fax.

Aanmelding voor inzet van intensieve zorg (opschaling van zorg)

Je kunt jouww patiënt bij het IHT-team aanmelden voor intensivering van een lopende ggz-behandeling, door telefonisch contact op te nemen met Dimence en of een e-mail te sturen.

Geef in deze e-mail aan wat het toestandsbeeld, de reden van aanmelding en (indien mogelijk) de concrete hulpvraag is. Op de eerstvolgende doordeweekse dag wordt jouw aanmelding besproken binnen het team en wordt er diezelfde dag contact met je opgenomen om verdere afspraken te maken.

Vanaf 1 maart 2016 kunt u via ZorgDomein verwijzen naar Stichting Dimence. Hier vind je meer informatie over het verwijzen. 

Contact

Dimence, IHT-team Almelo
Westerdok
Haven Noordzijde 45
7607 ES Almelo
T: 0546 684 160 (buiten kantoortijden via de huisartsenpost of via het jou bekende nummer)
E: secretariaatMOIHT@dimence.nl

Dimence, IHT-team Deventer
Psychiatrisch Centrum Rielerenk
Nico Bolkesteinlaan 65
7417 SE Deventer
T: 0570 604 170  (buiten kantoortijden via de huisartsenpost of via het jou bekende nummer)
: secretariaatIHTHanzestreek@dimence.nl

Dimence, IHT-team Zwolle
Eerdelaan 43
8043 RR Zwolle
T: 038 469 2440 (buiten kantoortijden via de huisartsenpost of via het jou bekende nummer)
E: secretariaatIHTZwolle@dimence.nl