Somatische poli (klinische opname)

Voor mensen met psychofarmacagebruik en/of andere lichamelijke gezondheidsrisico's

Wanneer je psychofarmaca gebruikt voor je behandeling, dan heb je kans op lichamelijke klachten. Om dit te voorkomen en het vroegtijdig te signaleren, vragen we je om minstens een keer per jaar op controle te komen bij de somatische poli. Ook zonder het gebruik van psychofarmaca maar met een vermoeden van een mogelijk gezondheidsrisico kun je uitgenodigd worden. Ook kun je uitgenodigd worden voordat je gaat starten met het gebruik van psychofarmaca, om een zogenaamde nulmeting uit te voeren. 

  • De behandelaar verwijst je door naar somatische poli op de locatie.
  • Het secretariaat maakt in overleg met jou en de verpleegkundige van de afdeling een afspraak voor somatische screening.
  • Je ontvangt hiervoor een laboratoriumformulier. Op de locatie kan je bloed laten prikken (ruim twee weken vóór de afspraak).
  1. Op de somatische poli heb je een afspraak met een verpleegkundige. zij stelt je een aantal vragen over je lichamelijke gezondheid en leefstijl, medicatiegebruik en mogelijke (lichamelijke) bijwerkingen. De labuitslagen worden met je doorgenomen en er wordt een aantal metingen verricht, zoals je lengte, gewicht, bloeddruk en buikomvang. Daarnaast is er de mogelijkheid om vragen te stellen.
  2. De verpleegkundige maakt samen met de behandelaar een inschatting wanneer de somatische screening gecontinueerd moet worden.
  3. Jouw eigen behandelaar binnen Dimence en jouw huisarts worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de onderzoeksuitslagen, eventueel met een behandeladvies. Indien je behandelaar het nodig acht, kan het zijn dat er nog een afspraak met hem of haar volgt waar de resultaten van het onderzoek met jou wordt besproken. Op sommige locaties is dit standaard het geval.

Ben je verhinderd? Geef dit dan tijdig door aan het secretariaat voor het maken van een nieuwe afspraak.