Samenwerking Vriendendiensten Deventer en Dimence

Drie teams van Dimence die ambulant patiënten behandelen werken sinds 2020 nauw samen met gespecialiseerde GGZ-cliëntondersteuners van Vriendendiensten Deventer. Dit zijn de teams Angst & stemmingsstoornissen, Ontwikkelingsstoornissen en Persoonlijkheidsproblematiek.

Het doel van de samenwerking is patiënten meer en beter passende ondersteuning te kunnen bieden. Naast aandacht voor de problematiek waarvoor iemand behandeling ontvangt, ontstaat er meer ruimte om te werken aan het persoonlijk en maatschappelijk herstel. GGZ-cliëntondersteuners kunnen cliënten van Dimence bij vragen die zijn hebben rondom wonen, financiën of het vinden van daginvulling of het opbouwen van een sociaal netwerk. 

Het aanbod van Vriendendiensten Deventer

Vriendendiensten Deventer bieden onafhankelijke GGZ-cliëntondersteuning in de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst. Iedereen die in aanraking is (geweest) met de psychiatrie kan hier kosteloos (en zonder indicatie) gebruik van maken. Je behandelaar kan deze ondersteuning voor je in gang zetten. 

Onze professionele medewerkers, en waar mogelijk (ervaringsdeskundige) vrijwilligers, bieden informatie, advies en/of praktische hulp op allerlei gebieden.

Voorbeelden van vragen zijn:

 • Ik wil in aanmerking komen voor de voedselbank, kan iemand mij helpen bij de aanmelding?
 • Op het aanmeldingsformulier voor het BAD staat dat ik een WA-verzekering moet hebben, hoe regel ik dit?
 • Ik heb een gesprek bij het UWV, kan er iemand met mij mee gaan?
 • Mijn tuin is mij boven het hoofd gegroeid, hoe kan ik dit oplossen?
 • Ik wil vrijwilligerswerk doen, kan iemand mij helpen passend vrijwilligerswerk te vinden?
 • Ik heb door ziekte problemen met mijn werkgever, hoe ga ik hiermee om?
 • Hoe pak ik mijn leven weer op na een opname?
 • Ik heb binnenkort een ‘keukentafelgesprek’, kan iemand mij ondersteunen?
 • Ik heb een indicatie en wil een passende hulpverlener vinden, hoe pak ik dit aan?


Je kunt ook voor vraagverheldering bij ons terecht: het helpen verwoorden van een probleem, vraag of wens; het op een rij zetten van de mogelijke oplossingen en het meedenken over wat voor jou de beste aanpak is. Vraagverheldering kan gaan over:

 • Werk
 • Financiën
 • Wonen
 • Zorg
 • Zelfverzorging
 • Vervoer
 • Vrije tijd
 • Onderwijs
 • Huishouden

Persoonlijke informatie delen met andere organisaties waar we mee samenwerken

Om patiënten te helpen bij het zoeken naar (betaald) werk of bij vragen en problemen rond huisvesting, financiën en praktische zaken, werken wij samen met andere organisaties. Zoals bijvoorbeeld Twomorrow en Vriendendiensten Deventer. Deze organisaties krijgen deze informatie alleen, wanneer de patiënt hier toestemming voor geeft. Wij bespreken vooraf met patiënten, die voor deze trajecten in aanmerking komen, of zij akkoord gaan met het delen van hun persoonlijke informatie. Uiteraard delen we alleen die informatie die noodzakelijk is. 

Meer informatie:

Kijk op de website van Vriendendiensten Deventer.