Psychiatrie en zwangerschap

Heb je psychische problemen (gehad) en ben je zwanger? Of heb je een kinderwens? Dan komen er waarschijnlijk een hoop vragen op je af. Hoe zit het met mijn medicatie? Of moet ik wel zwanger worden? Geen enkele zwangerschap is geheel zonder risico’s voor moeder en baby. Maar als je psychische problemen hebt  kunnen de risico’s groter zijn. Goede voorlichting en begeleiding rond de zwangerschap, bevalling en daarna kunnen helpen deze risico’s te minimaliseren.

Een zwangerschap en de geboorte van een kind zorgen voor veel veranderingen. Veranderingen in je lichaam maar ook veranderingen in je leven. Zo zorgen hormonen voor veranderingen van je stemming. Ook gevoelens van angst en stress kunnen een rol gaan spelen bij een zwangerschap of na de bevalling. Door deze gevoelens en veranderingen spelen soms psychische problemen (opnieuw) de kop op. Denk aan een (postpartum) depressie of een psychose. Deze klachten zijn erg vervelend, kunnen een goede start na de bevalling in de weg staan en dragen niet bij aan een goede band tussen moeder en kind. Dimence Psychiatrie & Zwangerschap is er om je te helpen een goede start te kunnen maken.

Kinderwenspoli

We informeren en begeleiden jou en je partner bij de keuze voor een zwangerschap en het daaropvolgende proces. Vragen over risico’s, erfelijkheid en je medicijngebruik voor je psychische problemen worden besproken. Het besluit om wel of niet zwanger te worden maak je natuurlijk zelf met je partner. Heb je psychische problemen (gehad) en ben je zwanger? Of heb je een kinderwens? Dan komen er waarschijnlijk een hoop vragen op je af. Hoe zit het met mijn medicatie? Of moet ik wel zwanger worden? Geen enkele zwangerschap is geheel zonder risico’s voor moeder en baby. Maar als je psychische problemen hebt kunnen de risico’s groter zijn. Goede voorlichting en begeleiding rond de zwangerschap, bevalling en daarna kunnen helpen deze risico’s te minimaliseren.

Poli Psychiatrie en Zwangerschap

Om te voorkomen dat psychische problemen verergeren of (opnieuw) opspelen rond een zwangerschap biedt Dimence Psychiatrie en Zwangerschap van het SCBS specialistische zorg. Om de risico’s voor zowel moeder als kind bij een zwangerschap zo klein mogelijk te houden, kunnen wij je voorlichten over eventuele voorzorgsmaatregelen die je kunt nemen. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een zwangerschapsplan. Hiermee bereiden we je voor op de bevalling en de eerste periode na de zwangerschap. In het plan worden alle beïnvloedende factoren beschreven samen met de eventuele te ondernemen acties. Wij bieden tot drie maanden na de bevalling begeleiding. Voor onze zorg kun je terecht op de locaties van het SCBS in Almelo en Deventer.

Voor wie? 

 •  Vrouwen met psychische problemen met een kinderwens
 •  Vrouwen met psychische problemen tijdens de zwangerschap
 •  Vrouwen met psychische problemen na de zwangerschap

Ons zorgaanbod

 • Een consult bij kinderwensvragen
 • Het maken van een zwangerschapsplan
 • Verpleegkundige begeleiding tijdens de zwangerschap en tot circa 3 maanden na de bevalling
 • Psychologische behandeling (o.a. CGT, EMDR en schematherapie) tijdens de zwangerschap en tot circa 3 maanden na de bevalling
 • Medicamenteuze behandeling
 • E-Health module ‘Roze wolk’
 • Cursus ‘Zwanger en dan?’
 •  Cursus ‘Bevallen en dan?’
 • Een informatieavond speciaal voor partners 

Overig aanbod in samenwerking met Mindfit

 • Klaar voor een baby?
 • Ouder-baby interventie

POP-Poli

POP staat voor Psychiatrie, Obstetrie (verloskunde) en Pediatrie. Op de POP-poli werken gynaecologen, verpleegkundig specialisten GGZ, kinderartsen,  verloskundigen en medisch maatschappelijk werkenden. Medewerkers van Dimence Psychiatrie en Zwangerschap maken onderdeel uit van de POP-poli. Wij zullen je gezamenlijk, tijdens een éénmalig consult, adviseren over je behandeling en waar nodig verwijzen wij door voor aanvullende behandelopties. Het consult
vindt plaats met twee medewerkers van de POP-poli, dus bijvoorbeeld met een verloskundige en een verpleegkundig specialist GGZ of met een kinderarts en
maatschappelijk werkster, afhankelijk van de zorgvraag. De POP-poli is te bezoeken in het Deventer Ziekenhuis na verwijzing door je huisarts of verloskundige.

Contact en aanmelden

Dimence Psychiatrie en Zwangerschap
T 0546 684 179
Twitter @SCBSDimence
E psychiatrie-zwangerschap@dimence.nl
www.dimence.nl/psychische-problemen/psychische-problemen-en-zwanger

Dimence Almelo 
Haven Noordzijde 45
7607 ES Almelo 

Dimence Deventer
Pikeursbaan 3
7411 GT Deventer