Psychiatrie en zwangerschap

Dimence Psychiatrie en Zwangerschap biedt behandeling en begeleiding aan vrouwen met een psychiatrische stoornis en een kinderwens of zwangerschap. Vanzelfsprekend samen met hun partner/naastbetrokkene.

Dimence Psychiatrie en Zwangerschap biedt deze behandelingen zelf en in samenwerking met het Deventer Ziekenhuis, Jeugd GGZ en Impluz.

Heb je psychische problemen (gehad) en ben je zwanger? Of heb je een kinderwens? Dan komen er waarschijnlijk een hoop vragen op je af. 'Hoe zit het met mijn medicatie?', of: 'Moet ik wel zwanger worden?' Geen enkele zwangerschap is geheel zonder risico’s voor moeder en baby. Maar als je psychische problemen hebt, kunnen de risico’s groter zijn. Goede voorlichting en begeleiding rond de zwangerschap en bevalling kunnen helpen deze risico’s te minimaliseren.

Een zwangerschap en de geboorte van een kind zorgen voor veel veranderingen. Veranderingen in jouw lichaam maar ook veranderingen in jouw leven. Zo zorgen hormonen voor veranderingen van je stemming. Ook gevoelens van angst en stress kunnen een rol gaan spelen bij een zwangerschap of na de bevalling. Door deze gevoelens en veranderingen spelen soms psychische problemen (opnieuw) de kop op. Denk aan een (postpartum) depressie of een psychose. Deze klachten zijn erg vervelend, kunnen een goede start na de bevalling in de weg staan en dragen niet bij aan een goede band tussen moeder en kind. Dimence psychiatrie & Zwangerschap is er om je te helpen een goede start te kunnen maken.

Binnen Dimence Psychiatrie en Zwangerschap wordt advies, behandeling en begeleiding gegeven. Tijdens de kinderwensperiode vindt dit plaats binnen de Kinderwenspoli. Ben je zwanger? Dan biedt de poli Psychiatrie en Zwangerschap begeleiding tot 3 maanden na de bevalling.

WACHTTIJDEN INTAKE & BEHANDELING
We streven naar een zo kort mogelijke wachttijd tot de intake en behandeling. In 2022 is de wachttijd tot intake maximaal 4 weken. 
Zodra je de intake hebt gehad, start de behandeling aansluitend. Er is dus geen wachttijd tot behandeling.

Het zorgaanbod van Dimence Psychiatrie en Zwangerschap bestaat uit:
• Een consult bij kinderwensvragen
• Het maken van een zwangerschapsplan
In deze instructievideo wordt meer over het zwangerschapsplan uitgelegd. En hier kun je een zwangerschapsplan downloaden.
• Verpleegkundige begeleiding tijdens de zwangerschap en tot circa 3 maanden na de bevalling
• Psychologische behandeling (o.a. CGT, EMDR en schematherapie) tijdens de zwangerschap en tot circa 3 maanden na de bevalling
• Medicamenteuze behandeling
• E-Health module ‘Roze wolk’
• Cursus ‘Zwanger en dan?’
• Cursus ‘Bevallen en dan?’
• Een informatieavond speciaal voor partners

Meer uitleg over ons aanbod kun je ook teruglezen in dit handige boekje.

Overig aanbod in samenwerking met Jeugd GGZ/Mindfit/Impluz

• Klaar voor een baby?
• Ouder-baby interventie

Voor wie? 

  •  Vrouwen met psychische problemen met een kinderwens
  •  Vrouwen met psychische problemen tijdens de zwangerschap
  •  Vrouwen met psychische problemen na de zwangerschap

Kinderwenspoli

De Kinderwenspoli is een onderdeel van de poli Psychiatrie en Zwangerschap. De Kinderwenspoli informeert over en begeleidt u bij de keuze voor een zwangerschap en het daaropvolgende proces. Vragen over risico’s, erfelijkheid en medicatie worden besproken. Het besluit om wel of niet zwanger te worden, maakt u natuurlijk zelf. Verder informeert de poli over voorzorgsmaatregelen die u kunt nemen om de risico’s voor zowel moeder als kind in de zwangerschap en na de bevalling zo klein mogelijk te houden.

Medicatiegebruik tijdens de zwangerschap heeft voordelen. U heeft bijvoorbeeld een kleinere kans op een terugval tijdens de zwangerschap of daarna. Daardoor kunt u beter voor uzelf en uw (ongeboren) kind zorgen en is het opbouwen van een band met uw kind makkelijker. Medicatiegebruik tijdens de zwangerschap heeft ook nadelen. U krijgt meer medische controles en borstvoeding wordt bij sommige medicijnen afgeraden. Ook kan er een afwijking ontstaan bij uw kind of kunnen er  onthoudingsverschijnselen optreden. Als er problemen bij uw kind ontstaan tijdens of na de zwangerschap kunt u zich erg schuldig voelen. Het wel of niet blijven gebruiken van medicijnen tijdens uw zwangerschap is dus geen eenvoudige keuze.

De Kinderwenspoli helpt u door goede voorlichting waardoor u een afgewogen keuze kunt maken. Lees hier meer over de Kinderwenspoli.

POP-poli

POP staat voor Psychiatrie, Obstetrie (verloskunde) en Pediatrie. Op de POP-poli werken gynaecologen, psychiaters, verpleegkundig specialisten GGZ, kinderartsen, verloskundigen en medisch maatschappelijk werkenden. Medewerkers van Dimence Psychiatrie en Zwangerschap maken onderdeel uit van de POP-poli. Wij zullen u gezamenlijk, tijdens een éénmalig consult, adviseren over uw behandeling en waar nodig verwijzen wij door voor aanvullende behandelopties. Het consult vindt plaats met twee medewerkers van de POP-poli, dus bijvoorbeeld met een verloskundige en een psychiater of met een kinderarts en maatschappelijk werkster, afhankelijk van de zorgvraag. De POP-poli is te bezoeken in het Deventer Ziekenhuis, na verwijzing door uw huisarts of verloskundige.

Poli psychiatrie en Zwangerschap

Om te voorkomen dat psychische problemen verergeren of (opnieuw) opspelen rond een zwangerschap biedt de Poli Psychiatrie en Zwangerschap van Dimence specialistische zorg. Om de risico’s voor zowel moeder als kind bij een zwangerschap zo klein mogelijk te
houden kunnen wij u voorlichten over eventuele voorzorgsmaatregelen die u kunt nemen. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een zwangerschapsplan. Hiermee bereiden we u voor op de bevalling en de eerste periode na de zwangerschap. In het plan worden alle beïnvloedende factoren beschreven samen met de eventuele te ondernemen acties. Wij bieden tot drie maanden na de bevalling begeleiding. Voor onze zorg kunt u terecht op de locaties van Dimence in Almelo en Deventer.

Lees hier meer over Dimence Psychiatrie en Zwangerschap.

Contact en aanmelden

Dimence Psychiatrie en Zwangerschap
T 0546 684 179
Twitter @SCBSDimence
E psychiatrie-zwangerschap@dimence.nl
www.dimence.nl/psychische-problemen/psychische-problemen-en-zwanger

Dimence Almelo 
Haven Noordzijde 45
7607 ES Almelo 

Dimence Deventer
Pikeursbaan 3
7411 GT Deventer