Mobiel Consultatie Team - voor zorginstellingen en thuiszorg

Het Mobiel Consultatie Team (MCT) van Dimence biedt advies en ondersteuning aan zorgverleners die werken met oudere patiënten met psychiatrische en psychogeriatrische problematiek én gecompliceerd gedrag. De lijnen zijn kort, het contact intensief en resultaatgericht.

Wie zijn wij?

Zorgverleners in diverse zorginstellingen krijgen met regelmaat te maken met cliënten die lastig gedrag vertonen en komen daardoor in aanraking met psychiatrische ziektebeelden. Dit vergt veel van uw zorgverleners, en vraagt om voortdurende samenwerking en ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Het Mobiele Consultatie Team (MCT) van Dimence is een multidisciplinair team met zowel klinische als ambulante ervaring. Wij streven ernaar van betrouwbare toegevoegde waarde te zijn voor zorgverleners van ouderen met een psychiatrische zorgvraag.

Voor wie?

Het MCT biedt advies en ondersteuning aan professionals; zorgverleners die werken in teams met oudere patiënten. Bij deze patiënten c.q. bewoners is veelal sprake van psychiatrische en psychogeriatrische problematiek én gecompliceerd gedrag of grensoverschrijdend gedrag. Dit laatste kan betekenen dat zij veel aandacht vragen van de omgeving. Bijvoorbeeld door geagiteerd gedrag, agressief gedrag of juist afhankelijk en claimend gedrag.

Consultatie, coaching en teamondersteuning

Wij ondersteunen teams in het omgaan met en het bevorderen van deskundigheid met als doel dat binnen de zorgsituatie beter omgegaan kan worden met het onbegrepen gedrag van de oudere patiënt. Door Training-on-the-job begeleiden wij zorgverleners in de praktijk. De medewerker van het MCT loopt mee in de zorgsituatie om extra vaardigheden aan te leren in de omgang met bepaald gedrag of in de omgang met een specifieke patiënt. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van coaching, training en intervisie om van elkaar te leren en het oplossend vermogen van het team te activeren.

Cursussen, voorlichting en themabijeenkomsten

We bieden cursussen en bijeenkomsten aan. Ons aanbod is vooral maatwerk. U kunt daarbij denken aan de volgende onderwerpen:

  • Omgaan met psychiatrische problematiek.
  • Ouderen en verslavingsproblematiek.
  • Intieme grenzen; seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag.
  • Dementie of depressie?
  • Moeilijk, claimend gedrag.

Intercollegiale consultatie en medebehandeling

Door een verpleeghuisarts, CPV of verpleeghuispsycholoog kan bij een vakgenoot advies gevraagd worden over de behandeling van een patiënt. De vraagstelling is beperkt en meestal diagnostisch, screenend en adviserend van aard. De (mede)behandeling omvat maximaal drie contacten.

Psychosociale ondersteuning na een ingrijpende gebeurtenis

Ervaring leert dat goede ondersteuning na een ingrijpende gebeurtenis voor betrokkenen vanaf het begin van groot belang is. Het MCT biedt hulp aan om betrokkenen te ondersteunen bij het voorkomen en het omgaan met problemen en het bevorderen van het herstel van het ‘normale’ leven.

Kosten

Bij incidentele consultatie en psychosociale ondersteuning, maken we een afspraak over de te verwachten ureninzet en rekenen wij een uurtarief. Bij structurele consultatie werken we op basis van een jaarcontract. Voor aanvragen voor cursussen, voorlichtingen en trainingen maken wij vooraf een offerte.

Intercollegiale consultatie en medebehandeling vallen (onder voorwaarden) onder de DBC financiering.

Informatie en aanmelding

Neem voor meer informatie of aanmelding contact op. Een hulpverlener staat u te woord om de inhoud van uw vraag en de mate van urgentie te bepalen en om verdere afspraken te maken

Bezoekadres

Dimence / Mobiel Consultatie Team
Eerdelaan 43
8043 RR Zwolle
T 038 4691 220
E ouderenambulant@dimence.nl