Korsakov

Je vergeet veel, je bent vaak niet meer jezelf en je hebt wellicht lichamelijke problemen, bijvoorbeeld met lopen. Waarschijnlijk ben je je er zelf niet echt bewust van, maar mensen om je heen merken dat je zowel fysiek als mentaal achteruitgaat. Door een ernstig tekort aan vitamine B1, meestal veroorzaakt door chronisch langdurig alcoholmisbruik, kan er hersenschade ontstaan waardoor je steeds minder dingen kunt. Mogelijk lijd je aan het syndroom van Korsakov.

Korsakov, ook wel het syndroom van Korsakov genoemd, is een aandoening als gevolg van een ernstig gebrek aan vitamine B1. Meestal is sprake van chronisch, langdurig alcoholmisbruik, waarbij langere tijd niet of slecht wordt gegeten. Hierdoor ontstaan beschadigingen in de hersenen die gepaard gaan met ernstige cognitieve stoornissen. De belangrijkste klacht bij het syndroom van Korsakov is vergeetachtigheid. De kans is groot dat jij deze klachten en veel van de andere symptomen van Korsakov zelf niet ervaart. Maar de mensen in je omgeving wel.

Hoe herken je Korsakov?

Korsakov kenmerkt zich vooral door:

  • problemen met het plaatsen van gebeurtenissen, met name in tijd
  • geheugenverlies, verlies van leervermogen en soms ook herinneringen  
  • problemen met plannen, organiseren
  • veelvuldige herhalingen
  • hiaten in je geheugen vul je aan met niet-kloppende informatie

Naast beschadigingen in de hersenen is er bijna altijd ook sprake van lichamelijke klachten. Zo is vaak de lever beschadigd en kunnen er problemen met jouw motoriek zijn.
In een voorstadium van Korsakov treden vaak klachten op als:

  • verwardheid
  • oogbewegingsstoornissen 
  • problemen bij het lopen

Door de symptomen lijkt Korsakov op dementie. Maar bij dementie worden de klachten steeds ernstiger en bij Korsakov niet. Bij Korsakov blijven ook de verstandelijke vermogens grotendeels gespaard, in tegenstelling tot dementie.

Wat zijn de oorzaken van Korsakov?

De directe oorzaak van het syndroom van Korsakov is een ernstig vitamine B1-tekort. Dit tekort ontstaat meestal na langdurig alcoholmisbruik in combinatie met slechte en vitaminearme voeding.

Hoe ziet de behandeling er uit?

Wanneer je wordt opgenomen op onze gesloten Korsakov afdeling, word je gedurende een aantal maanden geobserveerd om de diagnose Korsakov vast te kunnen stellen. Hiervoor volg je de routetraining waarbij je steeds een stapje verder gaat in het onthouden van routes (bijvoorbeeld naar de keuken) en van activiteiten. Krijg je de diagnose Korsakov? Dan wordt er een passende woonvorm voor je gezocht in een verpleeghuis binnen ons Korsakov Netwerk. Krijg je de diagnose niet, dan wordt er andere passende behandeling voor je gezocht, evenals een geschikte woonvorm indien nodig.

Wil je meer weten over deze psychiatrische aandoening? Kijk dan op de website van de Hersenstichting.