Intensive Home Treatment - informatie voor cliënten

Beter worden doe je thuis. Dit is het uitgangspunt van het IHT-team van Dimence. Je komt of bent bij ons in behandeling omdat je ernstige psychiatrische problemen hebt. We begeleiden en behandelen je in jouw thuissituatie en proberen opname te voorkomen. Als opname toch noodzakelijk is dan proberen we die zo kort mogelijk te laten duren. Het kan voorkomen dat je in een crisis raakt. Wij helpen je dan snel en adequaat in jouw eigen omgeving. Naast de behandeling en begeleiding die wij je bieden is er ook ondersteuning voor jouw naasten. Deze hulp kan geboden worden totdat de crisis voldoende is afgewend en er een vervolgbehandeling is opgestart. We bieden de behandeling daar waar je je het meest veilig voelt. We komen graag bij je thuis, maar we kunnen ook afspreken op bijvoorbeeld een locatie van Dimence, of op een locatie waar je op dat moment verblijft.

Doel

Het doel is om de crisis op te lossen en je te helpen bij jouw herstel. We kiezen ervoor om behandeling op een plek te bieden waar je je het meest veilig voelt. Dat is meestal de centrale plaats in jouw leven, en hier zijn meestal ook de voor jou belangrijke personen en organisaties in de buurt. Deze vormen jouw steunsysteem.

Onze insteek is dat we je het beste daar kunnen behandelen en begeleiden, ook als er een crisis dreigt. Dat doen we samen met jou en jouw naasten en eventueel jouw eigen ambulante behandelaar. In principe proberen we een opname te voorkomen, maar soms is een korte opname noodzakelijk.

Voor wie?

Intensive Home Treatment richt zich op volwassenen met ernstige psychiatrische problematiek in een (dreigende) crisis, waarbij reguliere zorg (tijdelijk) onvoldoende is en er (kortdurend) intensievere behandeling geboden moet worden.

Wanneer?

IHT wordt ingezet doorjouw huisarts als er een crisis-beoordeling noodzakelijk is. Ook kan IHT ingezet worden als je al in behandeling bent bij Dimence, maar de geboden behandeling ontoereikend is om een opname te voorkomen.

Het IHT-team

Het team is een multidisciplinair team dat bestaat uit professionele hulpverleners; psychiater, (gespecialiseerde) verpleeg-kundigen en eventueel psycholoog en ervaringsdeskundige.

Zorgafstemming

Wanneer je wordt aangemeld bij het IHT-team, vindt er zo spoedig mogelijk een zorgafstemmingsgesprek (ZAG) plaats. Dit gesprek voeren we met jou, jouw naasten en/of belangrijke personen uit jouw omgeving, jouw verwijzer en een medewerker van het IHT-team.

Dit gesprek is bedoeld om de actuele problematiek te bespreken en met jou te bespreken welke begeleiding en behandeling noodzakelijk zijn.

Samen bekijken we de mogelijkheden die het team, samen met jou en jouw omgeving, heeft om de (dreigende) crisis onder controle te krijgen.

Begeleiding en behandeling

De begeleiding en behandeling richten zich op het stabiliseren van de crisissituatie. Afhankelijk van de oorzaak van de crisis kunnen we op verschillende manieren behandeling bieden, om jou en de mensen in jouw omgeving te ondersteunen.

Onze insteek is om jouw kwetsbaarheid te verminderen, jouw veerkracht te versterken en je (en waar mogelijk belangrijke mensen uit jouw omgeving) te leren omgaan met de problemen die je ervaart. Dat kan in de vorm van behandeling met medicijnen, praktische ondersteuning, individuele gesprekken, groepsbehandeling of in een andere vorm die het beste bij je past. Afhankelijk van jouw situatie wordt afgestemd hoe vaak er contact nodig is. Het contact kan dagelijks en meerdere keren per dag, zowel overdag als ’s avonds en in het weekend plaatsvinden. We bieden ook telefonisch contact voor advies en overleg.

Jouw naaste omgeving

Wij zijn er ook om jouw naasten te ondersteunen en om hun gezondheid en draagkracht te optimaliseren. Zij kunnen van essentieel belang zijn bij jouw herstelproces en vinden het vaak prettig om actief betrokken te blijven bij de behandeling van jouw problemen. Intensieve samenwerking tijdens een crisis biedt vaak ook kansen om de relatie tussen jou, jouw naasten en de hulpverleners te versterken.

Inzetbaarheid & kosten

Het IHT-team is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. De duur van de intensieve behandeling door het IHT-team is maximaal 6 weken. In de loop van die weken evalueren we steeds de geboden begeleiding en behandeling en bespreken we hoe de vervolgbehandeling eruit moet komen te zien.

Je blijft bij het IHT-team in zorg, totdat jouw vervolgbehandeling is opgestart, hetzij binnen Dimence, of bij een andere hulpverleningsinstantie.

Inzet van het IHT-team valt onder de (medisch) specialistische zorg en daarmee onder het eigen risico van ujouw zorg-verzekering.

Voor vragen hierover kun je terecht bij jouw zorgverzekeraar.

Aanmelding

Jouw behandelaar (van Dimence, vrijgevestigde behandelaren en de huisarts) kan je aanmelden bij het IHT-team, via het secretariaat van IHT-team bij jou in de buurt.

Contact

Dimence, IHT-team Almelo Westerdok
Haven Noordzijde 45
7607 ES Almelo
T: 0546 684 160 (24 uur per dag)
E: secretariaatMOIHT@dimence.nl

Dimence, IHT-team Deventer
Psychiatrisch Centrum Rielerenk
Nico Bolkesteinlaan 65
7417 SE Deventer
T: 0570 639 240 (24 uur per dag)
E: secretariaatIHTHanzestreek@dimence.nl

Dimence, IHT-team Zwolle
Eerdelaan 43
8043 RR Zwolle
T: 038 469 2440
E: secretariaatIHTZwolle@dimence.nl