Intensieve Thuis Behandeling Ouderen

Intensieve Thuis Behandeling (ITB) biedt mensen van 65 jaar en ouder met acute geestelijke gezondheidsproblemen behandeling in de thuissituatie. Als u in crisis bent of uw reguliere ambulante behandeling niet meer voldoende is, wordt ITB toegevoegd.

De behandeling

De behandeling vindt bij u thuis plaats, 7 dagen in de week tussen 8.30 en 21.00 uur.

Wij bieden behandeling en begeleiding bij problemen in het dagelijks leven, die het gevolg zijn van psychiatrische problemen. Wij vinden het belangrijk om familie en naasten te betrekken in uw behandeling.

Intensieve thuisbehandeling bestaat onder andere uit:

  • aanbrengen en vasthouden van een dagelijks ritme;
  • voorlichting aan u en uw naasten hoe om te gaan met de klachten;
  • plannen van huishoudelijke taken;
  • leren omgaan met uw ziekte, symptomen en medicatie;
  • leren omgaan met eigen kwetsbaarheden en moeilijke situaties.

Een verpleegkundige van de Intensieve Thuis Behandeling spreekt samen met u en uw behandelaar af welke hulp u thuis nodig heeft en hoe deze geboden kan worden. Afhankelijk van uw hulpvraag worden de duur en frequentie besproken. Uw eigen behandelaar blijft u ook behandelen.

Wij bieden binnen de ITB verschillende soorten zorg afhankelijk van de ernst van de klachten en de fase in de behandeling:

  • crisismodule, tot 3 x per dag gedurende maximaal 6 weken;
  • observatie, tot 2 x per dag gedurende maximaal 3 weken;
  • intensieve stabilisatie, maximaal 1 x per dag gedurende 3 maanden;
  • langer durende stabilisatie, tot 2 x per week, indien nodig voor onbepaalde tijd.
  • Dit zijn richtlijnen en hier kan in overleg met uw behandelaar van worden afgeweken.

Aanmelding en kennismaken

Uw behandelaar meldt u aan voor ITB en informeert u over het eerste gesprek.

Na ontvangst van de aanmelding wordt een afspraak gepland voor een gesprek met uw eigen behandelaar en een verpleegkundige van het team ITB.

Er worden samen met u doelen opgesteld en afspraken gemaakt over de duur en de frequentie van de hulp. We stellen concrete doelen die gericht zijn op het bestrijden van de crisis of het voorkomen van ontregeling en we werken toe naar herstel.

Het ITB team bestaat uit negen psychiatrisch verpleegkundigen en mogelijk een verpleegkundige in opleiding.

Evaluatie

Na een aantal weken vindt een evaluatie plaats en wordt het verdere verloop van de ITB besproken. In overleg met u en uw behandelaar worden de duur en de frequentie van de hulp aangepast.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Als team ITB zijn we geïnteres-seerd in uw mening over onze zorgverlening. Wij willen u de beste zorg leveren in uw eigen omgeving.

Om onze zorg zo goed mogelijk te laten aansluiten op uw wensen, geven we u tussentijds of bijna aan het eind van de behandeling van team ITB een korte vragenlijst, met het verzoek om deze in te vullen. Wij hopen hierin op uw medewerking.

 

Bezoek- en postadres

Dimence
Intensieve Thuis Behandeling (ITB) Ouderen
Eerdelaan 43
8043 RR Zwole
T 038-4691220 (ma-vrij 8.30-17.00 u)
T 038-4691222 (ma-vrij 17.00-21.00 u, zaterdag, zondag en feestdagen van 8.30-21.00 u)
E ouderenambulant@dimence.nl

Tussen 21.00 u en 8.30 uur is Dimence voor spoedeisende situaties bereikbaar via de huisartsenpost.