FACT

Wanneer je langdurig psychische problemen hebt, kan dit impact hebben op je werk, sociale contacten, financiën en bijvoorbeeld wonen. Merk je dat het echt niet goed gaat thuis? Je zorgt bijvoorbeeld niet meer goed voor jezelf, het lukt je niet om het huishouden op orde te houden en ook op het werk en in je sociale omgeving loop je helemaal vast. Dan kan het FACT-team van Dimence je wellicht helpen om de draad weer op te pakken, zodat jij thuis kunt blijven wonen.

Wat is FACT?

FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment.

F - flexibel, er wordt soms intensief, soms langer frequent zorg geboden.

A - assertive betekent dat de zorg actief, outreachend wordt aangeboden. Hulpverleners trekken er actief op uit.

C - community, zo veel mogelijk thuis, op straat en in de wijk

T - treatment, behandeling, begeleiding of ondersteuning bij herstel. 

Herstel vanaf de eerste dag

Wanneer je in aanmerking komt voor hulp van het FACT-team heb je vaak al langere tijd contact met de geestelijke gezondheidszorg. Het gaat om langdurende en  vaak blijvende psychiatrische klachten waarvoor kortdurende behandelvormen niet voldoende zijn. Het FACT-team werkt actief samen met alle betrokken partijen 
(bijvoorbeeld gemeente, RIBW, politie e.d.) om de zorg te optimaliseren.

Doelgericht aan de slag

Na doorverwijzing door de huisarts of een andere hulpverlener krijg je een eerste gesprek. Samen nemen we de verschillende levensgebieden door en staan we stil bij jouw wensen of problemen. Het gaat dan bijvoorbeeld over wonen en vrije tijdsbesteding, sociale contacten, familie, seksualiteit of financiën. Vervolgens bekijken we samen wat je nodig hebt om je doelen te realiseren en hoe wij je daar het beste bij kunnen helpen. Na dit eerste gesprek hoor je wie de zorgcoördinator en
regiebehandelaar wordt.

Betrekken van naasten

Een goed sociaal netwerk om je heen is heel belangrijk voor jouw herstel. Familie of andere belangrijke personen of instanties worden daarom in overleg met jou hierbij betrokken.

Intensievere zorg nodig?

Mocht het voorkomen dat je een periode doormaakt waarin het minder goed gaat, dan kun je intensievere zorg krijgen. Je wordt dan op het zogenoemde FACT-bord geplaatst. Je wordt dan dagelijks besproken, zodat ieder teamlid op de hoogte is en zo nodig kan helpen. Mocht een opname toch noodzakelijk zijn dan houd je contact met de hulpverleners van het FACT-team.

Multidisciplinair team

In een FACT team zitten meerdere disciplines. De bedoeling hiervan is dat we per persoon kunnen kijken welke disciplines jou het beste kunnen helpen om je doelen te bereiken. Je krijgt in je behandeling altijd te maken met een regiebehandelaar en iemand die je zorg coördineert. De volgende disciplines hebben meestal zitting in een FACT-team: Een psychiater, verpleegkundig specialist en GZ psycholoog; zij zijn tevens regiebehandelaar. Daarnaast diverse (sociaal psychiatrisch) verpleegkundigen, maatschappelijk werkers/GGZ-agogen; zij zijn meestal de coördinatoren. Verder een ervaringsdeskundige (iemand die zelf patiënt is geweest) en een trajectbegeleider/IPS coach, voor vragen met betrekking tot het herstarten of behouden van werk.

Somatische poli

Naast psychische gezondheid is ook je lichamelijke gezondheid van belang. Je wordt daarom op indicatie, ieder jaar opgeroepen voor een lichamelijke screening. Deze screening vindt plaats in de somatische poli. De uitslagen worden uiteraard met je besproken en samen bekijken we of het nodig is om de behandeling aan te passen. De huisarts wordt, met jouw goedvinden, geïnformeerd over de uitslagen.

Contact

Dimence heeft FACT teams op verschillende locaties. Zoek hier naar een team bij jou in de buurt.