Elektroconvulsietherapie

Jouw psychiater heeft met jou besproken, dat jouw behandeling het best kan worden voortgezet met elektroshocktherapie. Een betere naam is elektroconvulsietherapie (ECT). Over deze vorm van behandeling bestaan veel misverstanden. Daarom zetten wij in op deze pagina een aantal feiten over deze behandeling voor je op een rij.

ECT

Elektroconvulsietherapie (ECT) is een vorm van behandeling voor patiënten die lijden aan bepaalde psychiatrische stoornissen. Zowel binnen als buiten Nederland is met deze behandeling grote ervaring opgedaan. Daaruit is gebleken dat deze therapie bij depressieve stoornissen een zeer doeltreffende vorm van behandeling is. Voor een bepaalde groep patiënten werkt ECT goed en is het een waardevol en veilig onderdeel van de behandeling.

Voor wie?

ECT is een behandelvorm voor patiënten die lijden aan een ernstige stemmingsstoornis, meestal een depressie, waarbij soms ook het gevoel voor de realiteit verloren is gegaan. Bij depressies is het evenwicht verstoord van bepaalde chemische stoffen, die in de hersenen ervoor zorgen dat boodschappen worden overgebracht van het ene zenuwuiteinde naar het andere. Gebleken is dat met een korte stroomstoot dit evenwicht hersteld kan worden.

Deze behandeling moet een aantal keren plaatsvinden. Tot deze vorm van behandeling kan worden overgegaan wanneer is gebleken dat andere vormen van behandeling niet voldoende hebben geholpen of om een of andere reden niet kunnen worden toegepast.

Voor de behandeling

Voor de behandeling plaatsvindt, word je zorgvuldig onderzocht, zowel psychiatrisch als lichamelijk. Mogelijk moet je eerst medicatie afbouwen. In verband met de narcose krijg je eerst een afspraak op de pre-operatieve polikliniek van het Deventer Ziekenhuis.

De behandelingen worden gewoonlijk gegeven in de ochtenduren en je mag van tevoren niet eten. Voor iedere behandeling word je voorbereid zoals dat gebruikelijk is voor een narcose. Je wordt gekleed in pyjama nadat je van tevoren hebt geplast.

Sieraden heb je afgedaan en een eventuele prothese uitgedaan, waarna je naar de behandelkamer wordt gebracht. Eenmaal in de behandelkamer geeft de anesthesist je een injectie in een ader van de arm. Hierdoor val je binnen één minuut in slaap. Als je eenmaal slaapt, krijgt je een spierverslappend middel ingespoten.

De behandeling

De ECT vindt plaats onder algehele narcose. Je voelt er daarom niets van. De ECT wordt uitgevoerd op de operatiekamer van het Deventer Ziekenhuis door een ervaren psychiater, anesthesist en verpleegkundige. 

Als je volledig onder narcose bent, worden twee elektroden op uw hoofd geplaatst. Door de elektroden wordt een kortdurende zorgvuldig gecontroleerde elektrische stroomstoot gegeven. Omdat je een spierverslapper hebt gekregen, krijg je géén spiertrekkingen in uw hele lichaam. Enkele minuten na de stroomstoot kom je weer bij uit de narcose.

Na de behandeling

Na de behandeling word je naar de observatiekamer gebracht, waar je nog wat kunt uitslapen. Je kunt op de dag van de behandeling nog wat last hebben van hoofdpijn, lichte spierpijn of misselijkheid. Deze klachten zijn altijd van voorbijgaande aard.

Gemiddeld zijn zes tot twaalf behandelingen voldoende. De psychiater bespreekt het aantal met jou en jouw familie. De behandelingen worden meestal 2 keer per week gegeven.

Afhankelijk van jouw situatie kan het zijn dat je aan het begin van de behandeling in het psychiatrisch ziekenhuis wordt opgenomen.

Gebruik van alcohol wordt in deze periode sterk ontraden.

Risico’s en bijwerkingen

Net als bij iedere medische behandeling, bijvoorbeeld een behandeling met medicijnen, kleeft er aan ECT een zeker risico. Ten eerste is er het risico, dat aan iedere behandeling vastzit waarbij een narcose gegeven moet worden. Bij de ECT is de narcose van zeer korte duur, slechts enkele minuten. Maar omdat het om een aantal behandelingen gaat, heb je even zoveel keren een narcose nodig. Soms doen zich na afloop van de behandeling geheugenstoornissen voor. Dit betreft het moeite hebben met het onthouden van gebeurtenissen in de periode dat de behandeling plaatsvindt. Alle herinneringen die je hebt opgebouwd vóór de periode van de behandeling, blijven onaangetast.

Gewoonlijk verdwijnt het probleem van het moeite hebben met het inprenten van nieuwe gebeurtenissen binnen enkele weken. Bij hoge uitzondering kan het herstel hiervan pas na enkele maanden optreden.

Resultaten

Bij de meeste patiënten wordt een goed resultaat bereikt. Daarmee is de behandeling als totaal nog niet afgelopen. Meestal word je ingesteld met medicijnen.

Nazorg

Goede afspraken moeten worden gemaakt over de poliklinische behandeling na de ECT. Want de mogelijkheid is altijd aanwezig dat je opnieuw in een depressie raakt, waarvoor een (vervolg) behandeling nodig is. Dit kan opnieuw ECT zijn.

Meer weten? 

Heb je vragen over de behandeling? Jouw psychiater en/of verpleegkundige vertellen je er graag meer over.