Domineestraat

Je hebt je aangemeld bij Dimence locatie Domineestraat. Je kunt bij ons terecht voor een professioneel aanbod op het gebied van de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ). Open en vertrouwd, zijn onze kernwaarden. We vertellen je altijd in heldere taal wie we zijn en wat we voor je kunnen betekenen. We leggen uit wat we doen en stemmen regelmatig met jou af of we op het goede spoor zitten. Voor ons is een respectvolle houding, waarbij jij met jouw vraag en probleem centraal staat, vanzelfsprekend. We werken volgens landelijke richtlijnen maar wijken daar van af als er een goede reden voor is.

Voor wie?

Je kunt bij ons terecht wanneer je tobt met een sombere stemming en/of angstklachten (denk aan trauma, dwang of paniek) en daar specialistische psychische hulp bij nodig hebt. Een psychiatrische stoornis heeft een grote invloed op de kwaliteit van leven: angstklachten kunnen bijvoorbeeld sociale relaties negatief beïnvloeden, somberheid kan een negatief gevoel van eigen-waarde met zich meebrengen en passief maken door gebrek aan energie. Werken is niet altijd meer vol te houden. Soms is het lijden niet zo zichtbaar, maar houden mensen het voor zichzelf. Wij zijn er om je verder te helpen.

Door wie?

Bij ons kun je terecht met een verwijzing voor de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ). Op locatie Domineestraat werken hoogopgeleide en ervaren professionals samen: psychiaters, klinisch psychologen, psychotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen.

We hebben veel kennis in huis over angst en stemmingsstoornissen. Wanneer bij de intake sprake blijkt van andere problematiek die op de voorgrond staat, zullen we jou met zorg doorverwijzen naar een andere instelling of afdeling.

Het kwam al even voorbij: we  behandelen volgens de landelijke richtlijnen en wijken af als daar een goede reden voor is. Dit betekent dat we in het team kunnen putten uit verschillende soorten psychotherapie en natuurlijk ook gebruik maken van medicatie. 

Samenwerkend met elkaar en zo nodig met anderen bereiken we het beste resultaat.

Hoe?

Jouw huisarts heeft je verwezen naar de specialistische ggz omdat er een vermoeden is van een psychische stoornis. Soms mag de verwijzing ook plaatsvinden door een andere hulpverlener, bijvoorbeeld een bedrijfsarts. Raadpleeg hiervoor jouw verzekeringspolis.

Na verwijzing volgt een uitnodiging voor een intake gesprek, zo nodig volgt nader onderzoek. Op basis van de aard en ernst van de klachten en jouw hulpvraag bekijkt de behandelaar of jebij ons op de beste plek bent. Als dat zo is, wordt bekeken welke behandeling past bij jouw klachten. Het geheel leidt tot een behandelplan. Dat wordt met je besproken. Een gezamenlijk akkoord wordt vastgelegd in de behandelovereenkomst en dan start de behandeling.

Waar?

Je vindt ons aan de Domineestraat 16 in Twello. Bekijk onze locatiepagina voor een routebeschrijving.

Contact

Locatie Domineestraat
Domineestraat 16
7391 GG  Twello

T:  (0571) 27 77 60
     Telefonisch bereikbaar:      9.00 -11.30 en 13.30 – 16.00
E:  secretariaattwello@dimence.nl